Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zal contact opnemen met het Zwitserse farmabedrijf Novartis. Maandag werd duidelijk dat het patent op het zeer dure kankermedicijn Kymriah van Novartis werd teruggetrokken. Dit na een klacht vanwege de ngo’s Dokters van de Wereld en Public Eye, die stelden dat het patent veel te breed was opgesteld zodat concurrenten geen gelijkaardige medicamenten  – het gaat om een bepaalde gentherapie – konden ontwikkelen. De Block wil ook de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen aanschrijven met de vraag om dit van nabij op te volgen, zo schrijft BELGA. “Laat het een signaal zijn voor Novartis.”

Novartis ontwikkelde enige tijd geleden een gentherapeutisch medicijn tegen kanker. Alleen, die therapie kost de Belgische overheid momenteel bijna 300.000 euro per patiënt. Te duur vonden Dokters van de Wereld en Public Eye die verzet aantekenden in juli bij het Europees Octrooibureau, dat het patent van Novartis beheerde. Wat bleek eerder deze week? De ngo’s kregen gelijk: het patent was wel degelijk te breed opgesteld. Op Kymriah zouden nog andere patenten rusten waardoor een biosimilaire versie van de behandeling ontwerpen onmogelijk werd. Met het intrekken van het patent kan men verwachten dat er sneller nieuwe gentherapeutische behandelingen zullen ontwikkeld worden. 

De Block blij, maar waarschuwt voor te veel hoop

Al zal dat natuurlijk niet voor morgen zijn, zo geeft ook De Block toe. Maar zodra er alternatieven zijn, zal de prijs voor de behandeling dalen, zo schrijft ze in een persmededeling. “In dat opzicht is het terugtrekken van dit patent zeer belangrijk nieuws”, waar de minister dan ook “zeer blij” mee is. “Laat het een signaal zijn voor Novartis, dat met verschillende dossiers negatief in de pers is gekomen. Het toekennen van een patent moet zorgvuldig gebeuren, maar ook bedrijven moeten omzichtig omgaan met het aanvragen en bekomen van patenten voor de bescherming van innovatie. Dat geldt bij uitstek in een sector die met publieke middelen wordt gefinancierd.”

De Block roept tevens op tot aanpassing van het beleid op EU-niveau, alwaar de patenttoekenning wordt geregeld. “Dit is iets dat een sterk EU-beleid vraagt.” Eerder dit jaar kwam Novartis al in het nieuws rond de zaak van baby Pia. Die baby had een peperduur medicament – Zolgensma, kostprijs 1,9 miljoen euro – nodig tegen spinale musculaire atrofie. De ouders moesten het geld echter inzamelen bij de bevolking, omdat de staat het medicament nog niet kon terugbetalen.