De Chinese regering is van plan om “klassieke religieuze teksten” te herevalueren. Dat bracht de Daily Mail. De nieuwe edities mogen geen inhoud bevatten die het socialisme tegenspreken. Censoren zullen problematische paragrafen amenderen of opnieuw vertalen. Het is een nieuwe repressieve stap tegen de islam in het land. Het westen en de islamitische wereld reageren amper op de beslissing. 

Hoewel de Chinese overheid op de vlakte blijft door te spreken over “klassieke religieuze teksten“, is het duidelijk dat ze hiermee de Bijbel en de Koran bedoelt. Verwacht wordt dat de Koran het meeste werk zal ondergaan, gezien de repressieve politiek die de Chinese staat voert ten aanzien van de islam in het algemeen, en de Oeigoeren in het bijzonder. Bovendien staan er ook wel nogal wat problematische passages in de Koran. Maar ook in Hong Kong, waar meer dan 10% van de bevolking christelijk is, kan de beslissing een impact hebben. 

De beslissing werd in november reeds genomen, tijdens een vergadering van het Comité voor Etnische en Religieuze Zaken. Een groep van 26 experten, gelovigen en vertegenwoordigers van verschillende religies bij het centraal comité van de communistische partij van China waren aanwezig op de vergadering. Die werd voorgezeten door Wang Yang, de voorzitter van de politieke consultatieve conferentie van de volksrepubliek. 

Wang zei dat de religieuze autoriteiten de instructies van president Xi Jinping moesten volgen. Religies moeten zich, volgens hem, aligneren met de kernwaarden van het socialisme en de vereisten van de tijd. Hij zei tegen de vertegenwoordigers dat ze een religieus systeem moeten bouwen met Chinese kenmerken.

Rest van de wereld zwijgt

Opvallend is het uitblijven van reacties in de rest van de wereld. Zo vallen pers en politici over elkaar van verontwaardiging wanneer de Amerikaanse president Donald Trump geldende migratiewetten wil afdwingen. Met hyperbolische retoriek halen ze de donkerste verhalen uit de wereldgeschiedenis naar boven. Dit terwijl Amerika nog altijd overspoelt wordt door migranten. Maar wanneer de communistische dictatuur in China de facto de godsdienstvrijheid afschaft en meer dan een miljoenen moslims in concentratiekampen steekt, zijn de reacties eerder lauw. 

(lees verder onder de tweet)

Of steunt China

Nog opvallender is de reactie van de islamitische wereld, waar in ambassades aangevallen en in brand gestoken worden omwille van westerse cartoons en terrorisme vergoelijkt wegens “racisme” of “de Israëlische bezetting“. Ook daar trekt men zich het lot van hun geloofsgenoten niet aan. Meer nog, ze verdedigen zelfs het ultra-repressieve beleid van China. 

Na een zeldzame kritische westerse houding bij de Verenigde Naties, schreven tientallen islamitische landen een brief aan de Hoge vertegenwoordiger van de mensenrechtenraad. Daarin onderstreepten ze de voortreffelijke staat van mensenrechten in China. Ze wezen beschuldigingen rond de strafkampen van de hand. Onder meer Pakistan, Qatar, en Saudi-Arabië ondertekenden de brief.