Een ding is duidelijk: Open Vld-onderhandelaars Gwendolyn Rutten en Alexander De Croo krijgen van hun basis weinig ruimte om de paars-groene piste te verkennen. Zo blijkt uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws dat 39 van de 71 Open Vld-burgemeesters paars-geel boven paars-groen verkiest. Dit hoeft, gelet op de eerdere nota’s van informateur Paul Magnette (PS), evenwel niet te verwonderen. Zo is er (vooralsnog) geen sprake van grondige hervormingen van de arbeidsmarkt en bepleit de PS-topman allerhande nieuwe sociale uitgaven.

“Springt Open Vld of springt Open Vld niet?”, dat is de vraag die de komende weken cruciaal zal zijn. De liberalen houden immers alle opties – gaande van paars-groen tot paars-geel – open en waren aanwezig op een ‘geheim’ paars-groen overleg met MR, sp.a, PS, Groen en Ecolo. Een nieuwe nota van informateur Paul Magnette (PS) geeft de liberalen economisch evenwel niet al te veel, zo weet De Tijd. Van grondige hervormingen van de arbeidsmarkt en besparingen is bijvoorbeeld (nog) geen sprake. Wel voorziet de informateur hogere sociale uitgaven. Tevens wil Magnette een regularisatie van illegale werknemers onderzoeken.

Verdeeldheid in het blauwe fabriekje

Hoewel het volgens Gents burgemeester Mathias De Clercq tijd is voor “de herovering van de hoop” (waarmee de links-liberaal naar paars-groen verwijst), zijn de liberalen sterk verdeeld. Enerzijds is er de partijtop en de Vlaamse fractie, die aansturen op paars-groen. Bij de Kamerfractie daarentegen wil men – onder leiding van fractieleider Egbert Lachaert – van paars-groen eigenlijk niets weten. Het merendeel van de liberale burgemeesters schaart zich achter de Kamerfractie, zo blijkt uit een ondervraging van Het Laatste Nieuws. Sterker nog: op De Clercq na is iedere Open Vld-burgemeester die zich uitspreekt gewonnen voor paars-geel. 

Verschillende burgemeester drukken hun weerstand tegenover paars-groen fors uit. “Mocht Open Vld zich achter een paars-groen verhaal scharen, dan verloochenen wij het DNA van onze partij”, klinkt het volgens Het Laatste Nieuws bij de burgemeester van Destelbergen. Weer een andere burgemeester voorspelt dat de partij aan paars-groen “kapot” zal gaan. “De afgelopen jaren is onze partij al genoeg naar links gegroeid”, klinkt het.

Naast de 39 burgemeester, die een paars-gele piste met de N-VA steunen, kijken verschillende burgervaders, zoals Patrick Dewael, publiekelijk de kat uit de boom. “Het maakt niet uit welke kleur de kat heeft, als ze maar muizen vangt. Wij vragen de snelle vorming van een federale regering met voldoende liberale accenten”, citeert Het Laatste Nieuws Dewael. 

Lees meer:

Open Vld-ruzie vergroot: Linksliberaal De Clercq wil paarsgroen