Voormalig Ecolo-voorzitter Zakia Khattabi is, namens de Franstalige ecologisten, kandidaat om rechter te worden bij het Grondwettelijk Hof. Het probleem? Haar kandidatuur behoeft een tweederdemeerderheid in de Senaat en die is – gelet op haar eerdere, vurige, uitspraken – hoogst onzeker. Zo brokkelt ook de steun van de Franstalige liberalen voor haar kandidatuur af, weet De Morgen.

Loopt alles volgens plan, dan volgt Khattabi de eerder door Ecolo-voorgedragen Jean-Paul Snappe op. De voormalige voorzitter van Ecolo is evenwel geen onbesproken blad en nam in het verleden uitgesproken (linkse) standpunten in. Tevens heeft Khattabi geen juridische ervaring. 

Steun bij de liberalen brokkelt af

Zowel N-VA als Vlaams Belang stemmen alvast tegen de kandidatuur van de voormalige Ecolo-voorzitter. Een opengrenzenactiviste die juridische beslissingen tegenwerkt is volgens de N-VA niet geschikt voor het Grondwettelijk Hof”, verklaarde N-VA-senator en Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe eerder. Opmerkelijk: ook bij de paars-groene partijen brokkelt de steun voor Khattabi af. Zo is men bij Open Vld, volgens De Morgen, haar harde kritiek op de regering-Michel naar aanleiding van de dood van de peuter Mawda nog niet vergeten. Een stemadvies is er bij de Vlaamse liberalen evenwel nog niet. 

Ook bij de Franstalige liberalen ligt de kandidatuur van Khattabi lastig. Dat hoeft evenwel niet te verwonderen. Zo deed de voormalige Ecolo-voorzitter er alles aan om de MR buiten de Brusselse regering te houden. Tevens dient te worden opgemerkt dat de senatoren in het geheim stemmen. Dit kan zowel in het voordeel als nadeel van Khattabi spelen.