Een klassieke Belgenmop. Tijdens de Klimaattop in Madrid heeft België zich al redelijk belachelijk gemaakt. De vier Belgische klimaatministers hebben donderdag urenlang vergaderd over de samenvoeging van hun verschillende klimaatplannen. Zonder succes echter, zo meldt De Morgen. Kop van jut is nu de Vlaamse minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA), maar zij is van de vier verzamelde excellenties de enige Vlaamse minister. Bovendien zijn de overige ministers allen Franstaligen, wat een en ander kan verklaren inzake onenigheid.

Op het einde van dit jaar moeten alle EU-lidstaten hun plannen rond het klimaat voor 2030 indienen bij de Europese Commissie. Net zoals inzake andere bevoegdheden krijgt België slechts één stem/plan, dus wordt er geen rekening gehouden met het bestaan van maar liefst vier bevoegde ministers: Alain Maron (Ecolo/Brussel), Marie-Christine Marghem (MR/federaal), Philippe Henry (Ecolo/Wallonië) en Zuhal Demir (N-VA/Vlaanderen). Dat een gezamenlijk plan afspreken met zo’n vier ministers op zich al geen sinecure is, spreekt voor zich. Maar ondanks dat Demir als enige van de vier excellenties een Vlaamse is, en bovendien ideologisch ver afstaat van de linkse ecologisten van Ecolo, wordt toch vooral Demir verweten van het probleem te zijn.

Belgische geknoei in Madrid: Bevoegde klimaatministers in Wallonië en Brussel zijn beiden van Ecolo en willen nog minder uitstoot dan Vlaams Klimaatplan

De ecologisten van Brussel en Wallonië vinden dat Vlaanderen zich namelijk gedraagt als een ‘free rider’, iemand die profiteert van de ander zijn werk zonder zelf bij te dragen. En ook de MR verwijt Demir op federaal vlak: “Ze verwacht dat wij al haar problemen oplossen”, luidt het in de omgeving van minister Marghem.

De grote doorn in het oog is dat Vlaanderen zich ‘slechts’ engageert om met het Vlaamse Klimaatplan de broeikasgassen met 32,6% te verminderen tegen 2030, en niet met de 35% (tot 50%) die de EU vraagt. Wallonië mikt zelf op een vermindering van zijn uitstoot met 55% tegen 2030. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil zijn uitstoot dan weer met 40% verlagen.

‘Free rider’ Vlaanderen?

Anderzijds zit men op federaal vlak verveeld met de eisen die Vlaanderen aan het federale niveau stelt. Zo wil minister Demir dat haar collega Marghem meer biobrandstoffen bij diesel en benzine laat mengen (tot 14 procent). Die maatregel leidt ertoe dat de uitstoot van het Vlaamse wagenpark zou dalen, terwijl het federale niveau dan de rekening daarvan krijgt. Interessant voor Vlaanderen, maar minder voor het Belgische niveau. De maatregel is overigens ook meegenomen in de berekening van de 32,6 procent. Maar Marghem gaat dus niet akkoord waardoor er geen Belgische eensgezindheid is in Madrid.

Die federale logica is evenwel niet volledig rechtlijnig. Dit gezien Vlaanderen in globo helemaal geen ‘free rider’ is, maar veruit het meeste afstaat aan het federale niveau en indirect dus Brussel en vooral Wallonië financiert in hun uitgaves. Bovendien heeft Vlaanderen onlangs een jobbonus (voor ongeveer een kwart miljard euro) ontworpen die extra Vlamingen aan het werk zal stellen. De fiscale baten hiervan, namelijk belastingbijdragen en geannuleerde uitkeringen, zullen evenzeer naar het federale niveau gaan.

Lees ook:

EU-klimaatcommissaris spot met Demir en Vlaams Klimaatplan