Vannacht keurde het Vlaams Parlement, na een zitting van zo’n 18 uur, de eerste begroting van Jambon I goed na een bij wijlen bijzonder geanimeerd debat. Op steun of onthoudingen van de oppositie moest de Zweedse meerderheid evenwel niet rekenen. Zo was de oppositie het onder meer niet eens met de voorgestelde besparingen op Welzijn. In totaal gaat de Vlaamse begroting voor zo’n 430 miljoen euro in het rood.

Zoals verwacht draaide de goedkeuring van de begroting uit op een stemming van meerderheid tegen oppositie. “De burger [krijgt] door deze regering opnieuw een hele reeks lasten in de maag gesplitst: via de afschaffing van de woonbonus, de niet-indexering van de kinderbijslagen, maar ook via de lage-emissiezones en meerdere zogenaamde ‘klimaatmaatregelen’. Ook op Onderwijs en Welzijn wordt door deze regering fors bespaard. Liefst 100 miljoen euro alleen al op het secundair onderwijs en zelfs op zelfmoordpreventie, alcohol- en drugpreventie en kankeropsporing. Dit zijn pure budgettaire wanhoopsoperaties, klonk het eerder bij Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens.

Moet de politiek de broeksriem aanhalen? Nog niet voor meteen

Eerder raakte bekend dat, op initiatief van Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA), de politiek ook op zichzelf ging besparen. Initieel was Open Vld evenwel tegen dit voorstel. “We moeten het héle systeem herdenken”, klonk het aanvankelijk bij de liberalen. Na een storm aan kritiek kwamen de liberalen plots met een eigen voorstel, dat ook – in tegenstelling tot het initiatief van Homans – voorziet in de vermindering van het loon van de parlementsleden met vijf procent.

(Lees verder onder de ingevoegde tweet.)

Deze ingrepen gaan evenwel nog niet meteen in. Zo is het de bedoeling dat er tegen mei 2020 een concreet voorstel komt dat geen negatieve impact heeft op de verloning van de burgemeesters en schepenen. Immers, de vergoeding van deze lokale mandatarissen is gekoppeld aan het loon van de Vlaamse Parlementsleden. 

Opmerkelijk? De ministers blijven, zo weet De Standaard, buiten schot. Zo zal de besparing van vijf procent niet op de uitvoerende macht van toepassing zijn. “Dat is bijzonder hypocriet. Iedereen gelijk voor wet: we doen het voor parlementsleden dan is het niet meer dan logisch hetzelfde te doen voor ministers”, citeert De Standaard sp.a-fractieleider Hannelore Goeman