Bart Tommelein heeft in een interview aan Het Laatste Nieuws bekendgemaakt dat hij voorzitter wil worden van de Open Vld. Iedereen zat al een tijd te wachten op de aankondiging, maar nu is het dus officieel. 

De aankondiging komt midden in een moeilijke periode voor de Open Vld, want er lijkt een kloof te bestaan tussen de partijtop die een paars-groene regering wil, en de basis die een rechts-liberaler beleid wil. Afgelopen vrijdag kwam daar nog eens een desastreuze peiling bovenop, en als kers op de taart waren er vandaag de bokkensprongen rond het verlagen van de partijdotaties

Individuen maar gebonden

Tommelein wil echter breken met die onrust en wil boven het gewoel staan. Hij wil de Open VLD opnieuw “verbinden”. “Want niemand komt in een café waar er gevochten wordt”, zo laat hij zijn interview met HLN. Hij verduidelijkte: “De voorbije weken was Open Vld verdeeld in 2 kampen en je moest en zou in zo’n kamp zitten en een etiket hebben. Ik ben van oordeel dat de partij geen kampen nodig heeft. Ik wil af van al die etiketten. Wat bindt ons Vlaamse liberalen? We gaan uit van het welbevinden en het welzijn van het individu.”

Bart Tommelein pleitte als eerste liberaal voor een federale regering mét een Vlaamse meerderheid. Hij sluit andere opties echter niet uit. “Als we zeggen: we kunnen alleen met die partij of met die partij ons programma realiseren, dan gaan we niet uit van onze eigen sterkte en van het liberalisme. Dan gaan we uit van de sterkte van de anderen. Wij moeten een paar essentiële zaken in het regeerakkoord krijgen. Maar we moeten ook onze rol kennen als zevende partij van het land. Als wij inhoudelijk niet kunnen wegen op een federale regering, dan is oppositie ook een optie.”

Geen uitstel

Het idee om de voorzittersverkiezingen uit te stellen om te onderhandelen zonder interne strijd, vindt Tommelein maar niks. “We moeten onze statuten respecteren. En waarom zouden wij ze moeten uitstellen? Ook andere partijen kozen in volle onderhandelingen een nieuwe voorzitter.”

Tommelein wordt zo de eerste tegenkandidaat van zijn eigen “poulain”, Francesco Vanderjeugt. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat ook Egbert Lachaert en zelfs Gwendolyn Rutten eveneens overwegen om mee te doen aan de voorzittersverkiezingen.