Islamonderwijs zit in de lift in ons land. Dat blijkt uit het antwoord van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang). Op amper 4 schooljaren steeg het aantal islamleerkrachten in ons onderwijs met 22% van 758 tot 925. Het aantal Vlaamse scholen met islamleerkrachten neemt ook fors toe.

Door het lage geboortecijfer van autochtone vrouwen in Vlaanderen enerzijds, en het hoge geboortecijfer van islamitische allochtonen anderzijds, is in ons land een duidelijke demografische verschuiving aan de gang. In Antwerpen bijvoorbeeld is die verschuiving al duidelijk merkbaar. Bij de leeftijdscategorie 0 tot en met 9 jaar is nu maar liefst 74,10% van de Antwerpse bevolking van vreemde origine. Tussen de 10 en 19 jaar gaat het om bijna 70%.

Islamlessen en islamleerkrachten nemen toe

Die verschuiving vertaalt zich ook in de populariteit van islamlessen in ons onderwijs. De voorbije jaren is het aantal leerlingen dat islamlessen volgt fors toegenomen, net als het aantal islamleerkrachten. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang). 

Het aantal islamleerkrachten – dat met Vlaams belastinggeld betaald worden, zo benadrukt Vlaams Belang, is de voorbije vier jaar met meer dan een vijfde toegenomen. In het schooljaar 2014-2015 telde ons land 758, in het schooljaar 2018-2019 waren dat er al 925. Inmiddels beschikken reeds 858 scholen van het basisonderwijs en 297 scholen van het secundair onderwijs over een of meerdere islamleerkrachten.

Bij Vlaams Belang stelt men zich de vraag of er plaats is voor islamlessen in het Vlaams onderwijs. “Het is toch absolute waanzin dat in het Vlaamse onderwijs les wordt gegeven in een ideologie waarvan de waarden haaks staan op de vrijheden van onze democratische rechtsstaat. De islam erkent niet eens het recht voor moslims om van godsdienst te veranderen. Dat de islam geen zegen maar een gesel is voor de wereld is wordt trouwens op dagelijkse basis in gans de wereld bewezen”, aldus Sam Van Rooy. 

Ze pleiten voor strengere controles en indien mogelijk zelfs een afschaffing. “We stellen immers toch vast dat er in het officieel onderwijs ook bij de eigen bevolking nog maar weinig vraag is naar godsdienstlessen. In afwachting daarvan wil ik dat de minister snel werk maakt van een degelijke externe – niet-islamitische – controle op de manier waarop de islamlessen in ons leerplichtonderwijs worden ingevuld. Minstens moeten ook alle islamleerkrachten die extreme boodschappen verspreiden – onder meer op sociale media – op non-actief worden gezet. Die augiasstal moet eens dringend worden uitgemest.”