De Kamercommissie Justitie heeft vandaag het wetsvoorstel rond langere abortustermijnen besproken. Een linkse tot extreemlinkse ‘abortuscoalitie’ wil immers die termijn optrekken van 12 naar 18 weken, wanneer een ongeboren baby al voetjes, handjes en nageltjes heeft en circa 20 cm groot is (hierboven is een geaborteerde baby van 20 weken oud afgebeeld). De stemming kwam er echter vandaag uiteindelijk niet, en werd naar volgende week uitgesteld. Dat brengt Het Laatste Nieuws. Het voorstel zit al enkele weken in de planning. De tekst zal er ook voor zorgen dat abortus in zijn volledigheid uit de Strafwet verdwijnt, iets wat vorig jaar al reeds deels gebeurde. Dat wil zeggen dat de overtreders van de geplande termijn en voorwaarden rond abortus in de toekomst toch niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, ook al overtreden ze de toekomstige wetgeving.

Bij de voorstanders van het voorstel zijn de extreemlinkse PVDA, de sp.a, Open Vld, MR, DéFI, Ecolo en Groen. De PVDA wilde nog verder gaan (20 weken), meer naar Nederlands voorbeeld, alwaar een abortus tot 24 weken na de bevruchting kan uitgevoerd worden. Een compromisvoorstel werd echter gezamenlijk uitgewerkt met de andere partijen.

Verder zou het wetsvoorstel ook de bedenktijd – die dient om impulsieve beslissingen rond levensbelangrijke zaken te beperken – ingekort worden van zes dagen naar 48 uren. Bij dringende medische reden hoeft er zelfs geen bedenktijd gerespecteerd te worden. Tot slot zal een arts of vroedvrouw nog steeds kunnen weigeren om een abortus uit te voeren, maar de moeder moet wel ingelicht worden over de weigering en moet tevens contactgegevens krijgen van een andere arts. Collectieve gewetensclausules die voor een hele instelling gelden, worden verboden.

Debat abortus komt traag – te laat? – maar zeker op gang: “Foetus op 18 weken is een klein levend wezentje. Rode lijn”

Tot slot zal abortus ook meteen verdwijnen uit de strafwet. De abortuscoalitie beweert dat de huidige sancties – die nochtans zelden worden ingezet – onterecht vrouwen straffen en culpabiliseren die een illegale zwangerschapsonderbreking ondergaan of naar het buitenland trekken – dat zijn er 500 tot 1.000 per jaar – om een late abortus uit te voeren. Ook de artsen die de regels overtreden kunnen niet langer strafrechtelijk vervolgd worden, schrijft Het Laatste Nieuws. Dokters moeten immers al beroepsintegriteit aan de dag leggen zoals bij eender welke andere medische ingreep, klinkt het. Voor moeders die de nieuwe termijnregels willen overtreden worden de limieten de facto dus alleszins een maat voor niets, tenminste als ze een arts vinden met minder ‘beroepsintegriteit’.

Dan toch geen stemming over langere abortus-termijn vandaag
Foto: Grantham Collection. Een abortus uitgevoerd aan 20 weken. Na twaalf weken is de baby te groot om gewoon weggezogen te worden en moet hij eerst in stukken gescheurd worden.

Het wetsvoorstel krijgt alvast geen steun van de gematigd conservatieve CD&V en N-VA en ook niets van de uitgesproken nationaal-conservatieve partij Vlaams Belang. Zo hekelden Kamerleden Els Van Hoof (CD&V) en Valerie Van Peel (N-VA) eerder al het gebrek aan evaluatie van de huidige, recent gewijzigde wetgeving en noemden ze de 18-weken-grens ‘nattevingerwerk’. Kandidaat-CD&V-voorzitter Joachim Coens koppelde zelfs als het abortusvoorstel aan de federale onderhandelingen. “Foetus op 18 weken is een klein levend wezentje. Rode lijn. Ik stem tegen”, zei ook Kamerlid Theo Francken (N-VA).

Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang) lanceerde via de Facebookpagina van haar partij vandaag dan weer met een persvideo een boodschap tegen de “progressieve abortuscoalitie”, aldus Dillen. “Op 18 weken is een baby zo’n 20 cm groot. […] Welnu, een dergelijk onschuldig, hulpeloos levend wezentje doden in de moederschoot, want dat is wat abortus is, is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar. Wij kiezen resoluut voor de bescherming van het leven, ook van het ongeboren leven.”