Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken werd gisteren met 97,4 procent van de stemmen, door de partijraad, herverkozen als voorzitter. Vandaag klonk hij tegenover VTM NIEUWS ambitieus. Zo hoopt de Vlaams Belang-topman in 2024 de grootste partij te worden en de onderhandelingen te leiden. “Op 26 mei heeft Vlaanderen Vlaams en rechts gestemd en toch wordt dat signaal genegeerd. Daarom moeten we de volgende keer de grootste worden […]. Enkel op die manier kunnen we écht de boel veranderen”, klonk het.

In 2014 werd er nog meewarig naar ‘kindsoldaat’ Van Grieken gekeken. De jonge voorzitter kreeg een partij in verval in handen. Zo waren er amper nieuwe kopstukken en flirtte het Vlaams Belang met de kiesdrempel. Vijf jaar later is de situatie volledig anders. De rechts-nationalisten boekten een stevige verkiezingsoverwinning, brachten nieuwe mensen in stelling (zoals Vlaams fractieleider Chris Janssens), onderhandelde met de N-VA, werden uitgenodigd door de koning en zijn – althans op Facebook – marktleider. Voor een groot deel valt dit succes – naast omstandigheden zoals bijvoorbeeld de migratiecrisis – toe te schrijven aan Van Grieken en zijn team. Daar werd hij gisteren ook voor beloond. Zo werd Van Grieken met 97,4 procent van de stemmen herkozen. Wel had de Vlaams Belang-voorzitter geen tegenkandidaat.

Sleutelrol na 2024

Na de verkiezingsoverwinning in 2019 hoopt Van Grieken in 2024 met het Vlaams Belang de grootste partij te worden. Over mogelijke coalities sprak de Vlaams Belang-voorzitter zich niet uit. Wel sluit hij, naar eigen zeggen, geen enkele partij uit en klonk Van Grieken positief over CD&V-kandidaat-voorzitter Walter De Donder. Onlogisch is dit evenwel niet. De christendemocraat richt zich – net zoals het Vlaams Belang – op de ‘gewone man’ en hanteert een migratiekritisch discours.

Enkel met het Vlaams Belang kan er – althans volgens Van Grieken – iets veranderen. “Op 26 mei heeft Vlaanderen Vlaams en rechts gestemd en toch wordt dat signaal genegeerd. Daarom moeten we de volgende keer de grootste worden […]. Enkel op die manier kunnen we écht de boel veranderen”, klonk het. 

Naast de ambities voor na 2024, kwam Van Grieken terug op de controverse omtrent de brandstichting met betrekking tot het asielcentrum in Bilzen. Verschillende partijen laakten de harde taal van onder meer het Vlaams Belang en N-VA-boegbeeld Theo Francken. Vlaams minister Bart Somers was evenwel het felst. Zo riep de links-liberaal, in het Vlaams Parlement, op om afstand te nemen van dat clubje, dat zich gedraagt als een bepaalde fractie in de Reichstag”.

Van Grieken evenwel, die de brandstichting op Twitter veroordeelde, schuift de schuld van zich af. “Wij zaaien geen tweedracht in de maatschappij. Dat zijn de opengrenzenpartijen […] die heel de wereld naar hier [willen] halen. Zij planten asielcentra in Vlaamse woonwijken waar niemand ze wil”, stelde de Vlaams Belang-voorzitter. Tevens instrumentaliseert men volgens Van Grieken de brandstichting “om een legitieme en democratische strijd tegen open grenzen in een verdomhoekje te duwen”.