Europa telde in 2017 tussen 3,9 en 4,8 miljoen illegale immigranten. De helft daarvan verblijft in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Dat blijkt uit een studie van het Pew Research Center. Iets meer dan de helft is volgens de studie mannelijk. 65% is jonger dan 35 jaar.

Uit de studie – gebaseerd op gegevens uit 32 Europese landen – blijkt dat Europa in 2017 tussen 3,9 en 4,8 miljoen illegale immigranten telde op een totaal van 500 miljoen mensen. Dat is een stijging ten opzichte van 2014 – tussen 3 en 3,7 miljoen, maar een daling ten opzichte van 2016 – tussen 4,1 en 5,3 miljoen.

Meeste illegale migranten in Duitsland en Verenigd Koninkrijk

Verder toont de studie aan dat Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk – samen goed voor 50% van de totale Europese bevolking – 70% van het totale aantal illegale immigranten huisvesten. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn samen zelfs goed voor ongeveer de helft.

In 2017 verbleven tussen 1 en 1,2 miljoen illegale immigranten in Duitsland. Tussen 2014 en 2016 verdubbelde het aantal illegale immigranten in het land. 800.000 tot 1,2 miljoen verbleven in het Verenigd Koninkrijk, 500.000 tot 700.000 in Italië en 300.000 tot 400.000 in Frankrijk. 

Grootste groep komt uit Aziatische moslimlanden

Een op de vijf migranten in Europa zijn volgens de studie illegaal. Die verhouding verschilt wel van land tot land, zo zijn één op de twee migranten in het Verenigd Koninkrijk illegaal. In de context van het Verenigd Koninkrijk zou het vooral gaan om “mensen zijn die hun visum hebben overschreden of asielzoekers die in het VK zijn gebleven nadat hun asielaanvraag werd afgewezen”.

Zo’n 30% van de illegalen komt uit Aziatische moslimlanden zoals Pakistan en Afghanistan. 23% komt uit landen die de studie als Europees beschouwt, zoals Rusland en Turkije. 21% komt uit landen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, zoals Syrië en Irak. 17% is afkomstig uit Subsaharisch-Afrikaanse landen, zoals Nigeria en Eritrea.