1 miljard euro op 5 jaar. Dat is hoeveel de strijd tegen sociale fraude heeft opgebracht. De jaarlijkse opbrengst is sinds 2014 gestegen van 138 miljoen euro naar 272 miljoen vorig jaar. De bedragen zijn niet astronomisch, maar wel voldoende groot om de doelstellingen te behalen die de regering-Michel zichzelf had opgelegd. Dat brengt Het Nieuwsblad. Minister Philippe De Backer (Open Vld) reageert tevreden.

Het grootste probleem bleek de fraude rond de sociale bijdrages. Het gaat dan vooral om zwartwerk en het misbruiken van buitenlandse werknemers in sectoren als de bouw of transport. Deze misbruiken staan ook wel gekend als sociale dumping. De strijd tegen dit soort zaken leverde 724 miljoen euro op, het gros dus van de opbrengsten.

De Backer: “Strijd tegen sociale fraude niet opgeven”

Andere zaken zoals het onrechtmatig gebruik maken van ziekteverlof werden minder effectief aangepakt of bleken minder lucratief. “Strijd niet opgeven”, tweet bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld) echter. “Fraudeurs verpesten het voor mensen die wél regels volgen, nefast voor samenleving en concurrentie.”

De Backer is wel al tevreden met de resultaten. Inspanningen waren onder meer de hervorming van de inspectiediensten, het inschakelen van meer controleurs en een grotere focus op uitkeringsfraude en grote dossiers. De vruchten worden nu duidelijk afgeworpen en de cijfers zijn het bewijs dat sociale fraude kan worden aangepakt, klinkt het. “Vanuit heel Europa komt men naar onze sociale inspectiediensten kijken. Wij geven nu het goede voorbeeld.”

In de eerste helft van vorig jaar lieten zowel vakbonden als werkgevers nog hun scepsis kennen ten aanzien van de plannen van De Backer. De vakbonden wilden net meer gespecialiseerd personeel tegen sociale dumping, terwijl de werkgevers vroegen om “meer en gerichte controles”.