Gisteren drong het Vlaams Belang (opnieuw) aan op een totale splitsing van de sociale zekerheid. Dat voorstel kreeg initieel steun van de N-VA, hoewel de partij zich vervolgens onthield bij de stemming over de hele tekst. Dat de N-VA het Vlaams Belang-voorstel initieel steunde konden de Franstaligen niet smaken. “Deze stemming toont de wil (van N-VA) om te breken met de solidariteit tussen de Belgen”, citeert BELGA kandidaat-MR-voorzitter Denis Ducarme. Nochtans is de splitsing van de sociale zekerheid al jaren een programmapunt van de Vlaams-nationalisten. 

Het partijprogramma van de N-VA was, hoewel dit de afgelopen verkiezingen minder aandacht kreeg, duidelijk: met het confederalisme zouden de deelstaten hun eigen sociale zekerheid organiseren. Toen het Vlaams Belang gisteren een voorstel van resolutie indiende om de sociale zekerheid te splitsen, kon dit dan ook op steun van de N-VA rekenen. Bij de eindstemming onthield de partij zich evenwel.

Gevaarlijke voorstellen”

Ofschoon deze onthouding waren verschillende Franstaligen ‘not amused’. “Werken aan de splitsing van alle takken van de federale sociale zekerheid. Zie daar punt 1 van de tekst van Vlaams Belang (…) En wie stemt er voor? De N-VA, die terugkeert naar zijn fundamentals”, citeert BELGA Marc Goblet (PS). Volgens kandidaat-MR-voorzitter Ducarme toont deze stemming de “wil (van N-VA) om te breken met de solidariteit tussen de Belgen”.

Voor Florence Reuter (MR) illustreert dit hoe de afwezigheid van een regering met volheid van bevoegdheden kan resulteren in “gevaarlijke voorstellen die de fundamenten van ons land in gevaar brengen”. Nochtans proberen de progressieve partijen in verschillende ethische dossiers hun mening door te drukken, iets dat bijvoorbeeld kan resulteren in een zeer vergaande versoepeling van de abortuswetgeving. Opmerkelijk: deze voorstellen hebben geen meerderheid aan Vlaamse kant. 

Splitsing sociale zekerheid? ‘No passaran’ voor PS

Eerder merkte Brussels burgemeester en PS-kopstuk Philippe Close de sociale zekerheid als “rode lijn” aan. “Als we die opgeven, heeft België geen belang meer. Dit land blijft niet aaneenhangen door de Rode Duivels, daar is meer voor nodig. Ik zeg niet dat over de rest kan worden onderhandeld, want we gaan geen domme dingen doen. Maar de sociale zekerheid? Jamais”, stelde hij tegenover De Tijd.