De regering-Jambon zet het mes in etnisch-culturele verenigingen. “Een kritisch middenveld is belangrijk maar wie polarisatie en segregatie in de hand werkt kunnen we niet meer subsidiëren”, liet Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) gisteren tegenover De Standaard optekenen. “Ik zie dit vooral als een uiting van wantrouwen ten opzichte van sommige bevolkingsgroepen, in plaats van de verbindende kracht die deze Vlaamse Regering pretendeert voorop te stellen”, klinkt het bij sp.a-parlementslid Katia Segers.

Niet enkel voor de cultuursector, ook voor de zogenaamde etnisch-culturele vzw’s brengt de regering-Jambon slecht nieuws, weet de krant De Standaard. Zo willen meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V volgende week woensdag een decreet stemmen waardoor vzw’s “die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken” geen publieke middelen meer krijgen. Tevens krijgt de Vlaamse regering meer beoordelingsmarge ten opzichte van de beoordelingscommissie.

Achter de idee om organisaties zoals bijvoorbeeld de Federatie van Marokkaanse Verenigingen (412.169 euro subsidie in 2018) niet meer te subsidiëren schuilt volgens Vlaams Parlementslid Meremans (N-VA) een visie. “Men heeft in het verleden gekozen voor het idee dat nieuwkomers zich best integreren bij mensen met dezelfde achtergrond. Ondertussen blijkt dat de band met het thuisland té sterk aanwezig blijft om aan goede gemeenschapsvorming te doen. Daarom gooien we nu de boeg om”, stelt hij tegenover de krant De Standaard

Vlaams Parlementslid Katia Segers (sp.a) omschrijft de plannen van de Zweedse meerderheid tegenover BELGA als “problematisch”. “Ik zie dit vooral als een uiting van wantrouwen ten opzichte van sommige bevolkingsgroepen, in plaats van de verbindende kracht die deze Vlaamse Regering pretendeert voorop te stellen”, stelt Segers. Tevens zet de wijze waarop de meerderheidspartijen dit voorstel ter stemming brengen kwaad bloed.  “Dat de meerderheid deze decreetswijziging holder de bolder door het Vlaams Parlement probeert te jagen, laat vermoeden dat ze er zelf niet gerust in is of dit voorstel de (grond)wettelijke toets kan doorstaan en niet in strijd is met het Cultuurpact”, citeert BELGA het sp.a-parlementslid.

Toch niet zo’n warme soep?

Vlaams minister Bart Somers merkte in VRT-programma De Afspraak op dat de controversiële organisatie Kifkif niet zal worden geviseerd. “Dat is een linkse organisatie die politiek niet altijd mijn menig vertegenwoordigt, maar het is volgens mij een typische organisatie die bijdraagt aan een samenleving en bruggen bouwt”, klinkt het. Verenigingen die zich richten op één gemeenschap en vanuit het buitenland worden aangestuurd mogen, volgens Somers, dan weer wel vrezen voor hun subsidies.

In het verleden zorgde Kifkif nochtans voor opspraak. Zo maakte de interculturele beweging in 2017 een prent waarin Theo Francken (N-VA) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) vielen te zien in een IS-gevangenispak. Achter hun stond IS-beul Jihadi John met een mes. Vlaams belastingsgeld voor linkse haat”, klonk het toen bij Francken.

Tevens, zo stelde Somers in VRT-programma De Afspraak, kunnen ook Vlaamse organisaties hun subsidies verliezen. “Een Vlaamse organisatie die zegt ‘wij plooien alleen maar terug op onze eigen etnisch-culturele groep en wij weigeren bij te dragen of wij willen segregatie in de hand werken’, een organisatie die kan bestaan, maar ik vind niet dat we daar ons geld moeten zetten”, citeert VRT NWS de Open Vld-minister.