Conner Rousseau, de toekomstige sp.a-voorzitter, zou allicht een uitzondering op de decumulregels van de partij krijgen. Bij verschillende Jongsocialisten valt dit evenwel niet goed. Het congres heeft in 2016 met 98% van de stemmen gekozen vóór een decumul. We moeten respect hebben voor het hoogste partijorgaan”, klinkt het bij de jongerenafdeling op Twitter.

In principe mogen socialistische mandatarissen niet én voorzitter én parlementslid zijn. Ook het cumuleren van een zitje in een parlement en een burgemeesterssjerp gaat in tegen de cumulregels die de socialisten in de nasleep van de Publipart-affaire doorvoerden. Deze regels speelden de socialisten in het verleden al verschillende malen parten. Zo leverde Vilvoords sp.a-burgemeester, Hans Bonte, forse kritiek op het principe ‘één man, één mandaat’. “De kiezer kickt niet op cumulmaagden. Mochten alle partijen een decumul invoeren, dan zou dat een zeer goede zaak zijn. Nu zijn wij de naïevelingen die in ons eigen vlees snijden”, klonk het eerder bij Bonte die dankzij de decumulregels zijn Kamerzetel verloor.

Opmerkelijk: enkele weken geleden raakte bekend dat huidig sp.a-voorzitter John Crombez een uitzondering kreeg op de decumulregels. Hoewel dit in het licht van de komende voorzittersverkiezingen nog te verdedigen viel (anders had Crombez geen mandaat meer), ligt dit bij Vlaams Parlementslid Rousseau anders. Toch bepleitte de Vlaamse fractie vandaag, ook voor Rousseau, een uitzondering op de decumulregels. “De andere partijvoorzitters zitten immers ook in het halfrond. Op die manier is de voorzitter niet afgesneden van de dagelijkse politiek en de actualiteit. Conner is ook nog jong en kan zo extra bekendheid vergaren”, redeneert Vlaams Parlementslid Bruno Tobback tegenover De Morgen.

“Slag in het gezicht”

Kaoutar Oulichki, voorzitter van de Jongsocialisten, roept Rousseau op om respect te hebben voor het congres, het hoogste partijorgaan. Daarnaast stelt Oulichki dat Rousseau niet de enige is die een keuze moest maken. “We moeten solidariteit tonen binnen de partij”, aldus Ouchliki tegenover Knack. Oud-voorzitter van de Jongsocialisten, Steven Arents, is scherper. “De leden worden zomaar opzijgeschoven door de Vlaamse fractie”, stelt hij. “Dit is een slag in het gezicht van de jonge mensen die op de lijst stonden én van de militanten die met een meerderheid het decumulverbod hebben goedgekeurd”, aldus Arents.

De reacties op de (vooralsnog eventuele) beslissing van de toekomstige sp.a-topman zijn alvast niet mis. “Mannen, matekes, mandatekes” of “twee matekes, twee gewichten” klonk het bijvoorbeeld al snel op Twitter. Arents evenwel denkt niet dat Rousseau uiteindelijk én voorzitter en parlementslid zal blijven. “We waren akkoord met de uitzondering voor Crombez omdat hij ontslagnemend was. Maar nu ben ik er zeker van dat het congres dit niet zal goedkeuren”, aldus de oud-voorzitter van de Jongsocialisten.