In België genieten beroepssporters – en dan vooral de voetballers – al geruime tijd van parafiscale gunstregimes. Zo betalen ze – in vergelijking met gewone werknemers – slechts een kleine fractie aan sociale bijdragen. Verschillende politieke partijen, zo bericht Het Laatste Nieuws, lanceren evenwel een nieuw offensief tegenover deze gunstregimes. “Deze regeling is compleet achterhaald”, stelt Open Vld-Kamerfractieleider Egbert Lachaert over de gunstregimes voor beroepssporters.

Beroepssporters moeten in België slechts 20 procent van hun bedrijfsvoorheffing betalen. Daarnaast worden hun sociale bijdragen niet berekend op basis van hun eigenlijk brutoloon maar op basis van een vast forfait van 2.352,11 euro. Het gevolg? Ongeacht hoe hoog hun loon in realiteit is betalen ze maximum 885 euro per maand aan de sociale zekerheid.

“Deze regeling is compleet achterhaald”, stelt Lachaert tegenover Het Laatste Nieuws. “De lonen die worden betaald aan profvoetballers, -wielrenners, -basketballers en andere professionele sportlui overschrijden vele malen het forfait van 2.352,11 euro. Het gemiddelde jaarloon van een voetballer in de Pro League bedroeg in het seizoen 2017-2018, volgens een studie van consultant Deloitte, 211.000 euro”, laat de liberaal tegenover de krant optekenen.

Het gevolg? De sociale zekerheid loopt op jaarbasis zo’n 70 miljoen euro mis. “Met andere woorden: mochten voetballers op dezelfde manier belast worden als werknemers in de privé, zou er per jaar en per voetballer bijna 120.000 euro extra naar de sociale zekerheid vloeien”, klinkt het bij CD&V-Kamerlid Leen Dierick.

Vandenbroucke: “Voordelen zijn niet meer te verdedigen”

Liberalen, socialisten en christendemocraten dienden wetsvoorstellen in om deze gunstregimes terug te dringen. Zo willen de christendemocraten, trapsgewijs, de sociale bijdragen verhogen. “Daarbij raken we niet aan de kleinere clubs, de andere sporten en de minder verdienende sporters die de steunmaatregelen wel degelijk nodig hebben”, motiveert Dierick.

Ook Open Vld kiest voor een gemoduleerde aanpak. Zo wil Lachaert sporters met een jaarloon vanaf 84.000 als gewone werknemers belasten. Sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke stelt voor om alle gunstmaatregelen helemaal af te schaffen. “Die voordelen zijn niet meer te verdedigen. Alle inkomens moeten op dezelfde manier behandeld worden”, laat hij tegenover Het Laatste Nieuws optekenen.