De stemming over de volgende abortus-wetgeving is er nog niet door, maar Open Vld wil nu reeds een nieuw ethisch thema aansnijden. De partij dient in de Kamer een wetsvoorstel in om euthanasie bij wilsonbekwamen mogelijk te maken. Professor Palliatieve Geneeskunde Wim Distelmans (VUB) is alvast enthousiast. “Er is geen enkele reden om dit nog tegen te houden”, zo zegt hij in Het Laatste Nieuws. Conservatieve stemmen waarschuwen echter voor het uitsluiten van bedenkingsmogelijkheden.

Momenteel kan euthanasie enkel als je volledig bij bewustzijn bent. Wie vooraf een wilsverklaring opstelde, kan ook geëuthanaseerd worden als men in een onomkeerbare coma ligt. “Maar wie zo’n wilsverklaring heeft opgesteld en nadien dement wordt, heeft geen recht op euthanasie”, sakkert Open Vld-Kamerlid Robby De Caluwé in Het Laatste Nieuws. “Dat leidt tot schrijnende situaties.”

Wanneer de regering in lopende zaken is, dansen de linkse muizen

Open Vld dient daarom een wetsvoorstel in om euthanasie mogelijk te maken bij mensen die vooraf een wilsverklaring opstelden maar later een bewustzijnsveranderende ziekte kregen zoals dementie, hersenbloedingen of -tumoren of parkinson. Professor palliatieve geneeskunde Wim Distelmans (VUB) pleit al lang voor zo’n regeling, hij is dan ook nu voorstander. 

Nu er geen volwaardige regering meer is, zien de liberalen hun kans om dit voorstel er via een wisselmeerderheid door te duwen, zonder CD&V. Ook sp.a, Groen en PVDA steunen het voorstel, net zoals zij het uitgebreide abortus-plan steunen. Binnenkort zal een wilsverklaring voor euthanasie trouwens ook onbeperkt geldig blijven in de tijd. Nu moet die nog om de vijf jaar herbevestigd worden. Dat voorstel kreeg reeds een groen licht in de commissie Volksgezondheid.

Open Vld raast over linkervak van snelweg België

Volgende week moet ook het wetsvoorstel rond langere abortustermijnen besproken worden in de commissie Justitie. Verwacht wordt dat dit evenzeer groen licht krijgt. Een linkse tot extreemlinkse ‘abortuscoalitie’, met dezelfde partijen als onder meer hierboven vermeld, wil immers die termijn optrekken van 12 naar 18 weken. Dan heeft een ongeboren baby al voetjes, handjes en nageltjes heeft en is het circa 20 cm groot. Abortus zal ook in zijn volledigheid uit de Strafwet verdwijnen, iets wat vorig jaar al reeds deels gebeurde. Dat wil zeggen dat de overtreders van de geplande termijn en voorwaarden rond abortus in de toekomst toch niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, ook al overtreden ze de toekomstige wetgeving.

Eerder lanceerde Open Vld nog een plan om euthanasie mogelijk te maken zonder medische voorwaarden, als men het leven beu geleefd is.

Lees ook:

Vandaag dan toch geen stemming over langere termijn voor abortus