Hoewel het structurele begrotingstekort gigantisch groot is, en ook de fiscale druk in België bij de hoogste van de wereld hoort, heeft de federale regering beslist om bijkomende uitgaven te maken voor asiel. N-VA en Vlaams Belang reageren boos.

Donderdag legde de regering de begroting voor de eerste twee maanden van het jaar 2020 neer. Daar staat 86 miljoen euro extra ingeschreven voor asielopvang. Volgende week stemt men hierover in de commissie Financiën. Theo Franken en Sander Loones bij de N-VA brachten er een persbericht over uit. Vlaams Belang reageerde bij monde van Wouter Vermeersch.

152 miljoen euro extra voor asiel in 2020

De 86 miljoen euro komt bovenop het al riante basisbedrag dat de regering in lopende zaken hiervoor mag uitgeven. Wouter Vermeersch maakt duidelijk dat Maggie De Block in 2019 een 57% hoger budget kreeg. Hierdoor klokt het totaalbedrag voor asielopvang in het afgelopen jaar op maar liefst 411 miljoen euro af.

Joren Vermeersch, migratiespecialist van de N-VA, berekende dat de federale restregering vanaf het begin van de asielcrisis 234 miljoen euro extra uitgaven maakte. Hij wijst er bovendien op dat dit bedrag 46 keer meer is dan het bedrag dat door de Vlaamse regering bespaard zal worden op de projectsubsidies voor cultuur. Hij schetst het felle contrast tussen het huidig beleid en het beleid onder Francken. Dat greep in tijdens de asielcrisis van vorig jaar door een asielquotum in te voeren, met voorrang voor gezinnen. Maggie De Block schafte dat quotum onmiddellijk af bij haar terugkeer als staatssecretaris voor migratie.

Wouter Vermeersch laat optekenen: “Het is duidelijk dat de financiën van dit land volledig ontspoord zijn. Vorige week nog buisde Europa de begroting van België. Maar tegelijk wordt er steeds meer geld gevraagd voor de opvang van asielzoekers. Er is een groot gat in de begroting, maar voor asiel kan er blijkbaar steeds meer geld worden vrijgemaakt. Dit valt niet meer uit te leggen aan de burger.

(Lees verder onder de tweet.)

Ook meer geld voor de koning

Een andere opvallende uitgave is er voor de Civiele lijst.
Sander Loones: “Wat stellen we vast: normaal zou daar 3 miljoen euro aan besteed worden tussen januari en maart 2020, maar de restregering doet daar zomaar 3,2 miljoen bovenop. Waarom die verdubbeling? En dan nog net deze week, waarin het dossier rond Immo Royal al veel wenkbrauwen doet fronsen. Het parlement moet hierover volledige transparantie krijgen.”

Toch ook kleine besparing

Het zijn echter niet allemaal meeruitgaven door de federale restregering. Francken en Loones wijzen er op dat er ook geknipt wordt in budgetten. Met name in de middelen voor terugkeer van illegale vreemdelingen. Normaal zou 2,5 miljoen euro worden uitgetrokken voor de terugkeer in de eerste maanden van 2020, maar dat wordt nu ineens 1,6 miljoen euro. Een vermindering van een derde.

 

Lees ook:

Ondanks gat in de begroting, extra federaal geld voor VN-fonds