De Nederlandse regering gaat de maximumsnelheid op de snelweg overdag verlagen van 130 naar 100 kilometer per uur. ‘s Nachts geldt de snelheidsbeperking niet. Het is de meest ingrijpende maatregel die de Nederlandse regering neemt om de stikstofcrisis te bezweren.

Nederland verlaagd de maximumsnelheid op de snelweg van 130 naar 100 kilometer per uur. Tussen 19u00 en 6u00 is de snelheidsbeperking niet van kracht en kan men gewoon 130 kilometer per uur blijven rijden. De maatregel gaat begin volgend jaar al van kracht.

Veevoer

Het is de belangrijkste maatregel die de Nederlandse regering neemt om de zogenaamde stikstofcrisis te bezweren. De Nederlandse regering presenteert vandaag de rest van de maatregelen. Men zou ook afspraken maken over enzymrijk veevoer, waardoor het vee minder ammoniak uitstoot. 

“Ik ben blij dat het gelukt is om er samen op een goede manier uit te komen. We zijn bezig met een pakket voor de korte termijn, om de problemen op stikstof en PFAS op woningbouw en infrastructuur aan te pakken. Over dat pakket voor de korte termijn zijn we eruit. De presentatie is morgenochtend”, zegt de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD).

Stikstofcrisis

De huidige stikstofcrisis ontstond toen de Nederlandse Raad van State afgelopen mei tal van bouw- en landbouwprojecten stil legde. Volgens de rechter werd er te weinig gedaan om de Nederlandse natuur te beschermen tegen de uitstoot van reactieve stikstof, zoals ammoniak en stikstofoxide, die wordt uitgestoten in de landbouw, bouwwerven, het verkeer of wordt aangevoerd vanuit het buitenland. 

De situatie riep veel weerstand op van boeren en bouwvakkers. Nederland heeft al weken te kampen met aanhoudend protest. Beide sectoren voelen zich geviseerd en miskend door de Nederlandse overheid. Vorige maand reden de boeren massaal met hun tractoren naar Den Haag om te protesteren.