De N-VA laat bij monde van Valerie Van Peel in Het Laatste Nieuws weten dat de uitbreiding van de abortustermijn zoals nu voorgesteld door een linkse, voornamelijk Franstalige, meerderheid in De Kamer, niet zomaar kan passeren. Voor de partij is het een regeringskwestie. Een linkse tot extreemlinkse ‘abortuscoalitie’ wil immers die termijn optrekken van 12 naar 18 weken, wanneer een ongeboren baby al voetjes, handjes en nageltjes heeft en circa 20 cm groot is.

De linkerzijde wil abortus tot 18 weken toelaten, de bedenktijd tot 48 uur beperken en de ingreep ook buiten de wettelijke termijnen uit de strafwet halen. Het omstreden voorstel heeft geen meerderheid aan Vlaamse kant. Een arts of vroedvrouw kan nog weigeren om een abortus uit te voeren, maar de moeder moet wel ingelicht worden over de weigering en moet tevens contactgegevens krijgen van een andere arts. Collectieve gewetensclausules die voor een hele instelling gelden, worden verboden.

Geen debat

Omdat er nog steeds geen federale regering is, behandelt men het onderwerp op Commissieniveau. Vandaag vindt het debat opnieuw plaats in de Commissie en volgt mogelijk al de stemming. Van Peel wijst er op dat er geen experten zijn gekomen noch het debat ten gronde werd gevoerd. De linkse partijen willen volgens haar hun eigen voorstel snel door het parlement jagen.

Ze hekelt in een interview aan Het laatste Nieuws dan ook het feit dat de linkerzijde het debat volledig uit de weg gaat. “Abortus in België is een laatste keer geëvalueerd in 2011. Sindsdien zijn er geen cijfers bijgehouden, is geen onderzoek meer gedaan naar de vrouwen die abortus ondergaan en vooral waarom ze het doen. Dat mis ik in het hele debat: een gefundeerde verklaring waarom de uitbreiding nodig is.” Ze noemt het huidige debat dan ook “wat populistisch en sloganesk“.

Op Twitter plaatste ze een opvallend fragment uit het debat in de Commissie. De voorzitter wilde meteen naar de stemming overgaan en weigerde haar het woord. Het was volgens hem schandalig “sommige hier altijd maar blijven verder discussiëren

(lees verder onder de tweet)

18 weken is laat

De N-VA stelt zich ook de vraag waarom de termijn lukraak 18 weken moet worden. De huidige termijn van 12 weken zorgt ervoor dat een foetus nog niet te veel ontwikkeld is.

Op achttien weken is de foetus veel verder ontwikkeld, dichter bij de levensvatbaarheid en twintig centimeter groot. Je zit dan in de helft van je zwangerschap. Dus moet abortus met een andere techniek: ofwel een minibevalling, ofwel verwijder je met instrumenten de foetus in stukken uit de baarmoeder. Een ingreep met veel hogere kans op serieuze complicaties. Willen artsen dat? En zijn abortusklinieken uitgerust voor dat soort van operaties? Een serieus wetenschappelijk onderzoek: dát hebben we nodig.

Valerie Van Peel hekelt ook de retoriek van Open-Vld. Hun wetsvoorstel vindt het logisch dat België, die al een progressieve wetgeving heeft, meegaat in de progressieve richting die door sommige van onze buurlanden wordt gekozen. Alsof dat op een zichzelf staande reden is. Ze noemt dit “onvoorstelbaar”. Dat is hoe wij maatschappelijk discussiëren over leven en dood. Schrijnend.”

Regeringskwestie

Ze belooft dat de N-VA het naar de Raad van State zal brengen. “Als partij leggen we dit mee op de onderhandelingstafel. Maken we deel uit van een regering, zal deze wetgeving – als ze er voordien wordt doorgejaagd – opnieuw bekeken moeten worden.”

Zo lijkt de een paars-gele coalitie helemaal van de baan, nadat ook uitlekte dat Paul Magnette opnieuw een open grenzenbeleid wil voeren en de bedrijfswagens wil aanpakken. Deze paars-groene recepten worden in Vlaanderen weinig gesmaakt.