De Morgen kreeg de migratienota van informateur Paul Magnette (PS) in handen. Daarin worden transmigranten beschouwd als slachtoffers van mensenhandel. Gezinnen met minderjarige kinderen mogen niet meer in gesloten centra opgevangen worden. De nota lijkt dus te kiezen voor paars-groene recepten en neemt afstand van de N-VA.

De publieke autoriteiten moeten over migratie een open discours voeren, objectief en met respect voor de mensenrechten.” Dat staat te lezen in de inleiding van de startnota inzake migratie. Internationale conventies, zoals het omstreden Marrakesh-pact, worden de leidraad. Magnette zet in op “meer menselijkheid.”

De nota werd rondgestuurd op 14 november. Ze dient als basis voor de onderhandelingen die informateur Paul Magnette voert over migratie, zo meldt De Morgen. De nota geeft aan in welke richting de partijen kijken inzake asielbeleid. Na input van de partijen schaaft hij de tekst telkens bij. De startnota geeft dus ook de ideologische lijnen van de toekomstige bestuursploeg aan. Die lijken haaks te staan op het rechtse signaal van de Vlaamse kiezer. 

Paars-groene recepten

De startnota kleurt paars-groen. Ze bevat veel elementen die botsen met de voorstellen die N-VA eerder maakte. Zo pleit Magnette in zijn migratienota voor een verbod op het vasthouden van jongeren onder de 18 jaar in gesloten centra. De PS-voorman wil naar alternatieven zoeken voor opsluiting. Ook de woonstbetredingen door de politiediensten bij migranten zonder wettig verblijf worden onmogelijk gemaakt. 

Opvallend, de formateur beschouwt mensen zonder papier en zelfs transmigranten als potentiële slachtoffers. Zo staat in de nota te lezen dat: “Ze worden beschermd en uitgenodigd om samen te werken met onze politiediensten, met het oog op de strijd tegen mensenhandel.”

Transmigranten zijn economische migranten die niet eens asiel aanvragen. Ze bevinden zich zonder geldige verblijfspapieren op Belgisch grondgebied. De transmigranten willen illegaal de oversteek naar Engeland wagen en daar asiel aanvragen. Ze zijn niet op de vlucht voor oorlog en betalen grote sommen geld voor hun reis.

(lees verder na de tweet)

Ook minder omstreden elementen

De formateur kiest ook voor enkel minder omstreden maatregelen. Zo vraagt hij om de regels voor gezinshereniging strenger te maken. Magnette werkt aan de mogelijkheid van een tijdelijk vluchtelingenstatuut. Dat vervalt eenmaal de oorlog in het thuisland is afgelopen. Hij pleit ook voor een modernisering van de procedures voor economische migratie.

Op het lekken van de migratienota reageren de onderhandelaars met verveling. “De onderhandelingen zijn al moeilijk genoeg“. Niemand wilde officieel reageren, aldus De Morgen.