Charles Michel (MR), tot voor kort premier van lopende zaken en binnenkort voorzitter van de Europese Raad, heeft weer naar N-VA – die al bijna een jaar geleden uit de regering werd geduwd – met de vinger gewezen inzake de begrotingstekorten. “Er is geen budget voor 2019 en 2020, dat is niet serieus”, zei Michel ook nog deze ochtend op Radio 1. Tevens zei Michel nooit beloofd te hebben aan te blijven tot december. Opvallend, want in september zei de Waalse liberaal nog premier te blijven “tot een nieuwe regering is gevormd.” Eind vorige maand kondigde Michel plots aan een maand vroeger te zullen stoppen om zich voor te bereiden voor zijn nieuwe EU-topjob.

Ondanks de flinke en opeenvolgende begrotingstekorten vindt Michel dat hij de afgelopen jaren goed werk heeft geleverd. “Ik heb mijn twee beloftes gehouden, de communautaire ruzie in de koelkast, en jobcreatie”, aldus de MR-topper. “We hebben de afgelopen jaren veel moeilijke hervormingen doorgevoerd, de activiteitsgraad was nog nooit zo hoog, het begrotingstekort voor de val van de regering was gedeeld door drie.”

Die analyse wordt door economen echter genuanceerd. De relatief kleinere staatsschulden waren vooral veroorzaakt door de lagere rentes en de jobs die erbij kwamen door de internationale hoogconjunctuur. De fiscale maatregelen van Michel I zijn vooral naar grotere winsten voor de bedrijven gegaan, concludeerde professor Gert Peersman (UGent) in mei.

Michel over zijn plots vroegtijdig vertrek: “Ik heb enkel gezegd dat ik in december zou starten, wat een objectief feit is”

Voor wat het huidige begrotingstekort betreft, dat voor 2020 al tegen de 11 miljard zit op te lopen, wijst Michel met de beschuldigende vinger naar de N-VA, die eind 2018 uit Michel I werd geduwd naar aanleiding van de Marrakesh-crisis. “De sanering is nu opnieuw moeilijker omdat N-VA in juli zijn akkoord had gegeven voor de begroting, maar die in december niet meer wilde steunen”, aldus Michel via Radio 1. “Diegenen die de begroting die ze hadden goedgekeurd niet hebben gestemd, dragen de verantwoordelijkheid.” Michel zei in september al iets gelijkaardig, maar verweet toen ook de PS.

Verder vindt de oud-premier het schandalig dat er nog geen regering is gevormd. Dat er dus ook nog geen budget is goedgekeurd voor 2019 en 2020 is “niet serieus”, dixit Michel. “Een land moet geregeerd worden, en dat is nu niet het geval. In België is het cruciaal dat je moedig bent om een regering te vormen. Het is te gemakkelijk om enkel te herhalen wat er in je programma staat. Wat telt is een meerderheid vormen in het parlement.”

Hij ontkende ook beloofd te hebben om tot december premier te blijven. “Ik heb enkel gezegd dat ik in december zou starten [als voorzitter van de Europese Raad], wat een objectief feit is”, luidde het deze ochtend. Nochtans kondigde de liberaal in september aan om premier te blijven tot een nieuwe regering is gevormd”. Maar Michel houdt zich thans bezig met zich voor te bereiden voor zijn functie als voorzitter van de Europese Raad. Op 1 december volgt hij Donald Tusk (EVP) op. “Ik voorzie ontmoetingen met verschillende Europese leiders om na te gaan waar de gevoelige punten liggen en welke compromissen er gemaakt kunnen worden.” 

Lees ook:

‘Brokkenpremier’ Michel nu ook minister van staat