De asielcrisis is terug van nooit weggeweest, zo lijkt het. In oktober hebben maar liefst 2.925 mensen asielaanvragen ingediend in België. Dat is het hoogste aantal sinds de vluchtelingencrisis van 2015. Opvangdienst Fedasil is daarom dringend op zoek naar 1.000 extra bedden, zo meldt De Standaard. Intussen waarschuwt Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) dat het hele “asielsysteem onder druk dreigt te komen”. Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verwijt intussen zijn opvolgster Maggie De Block (Open Vld) “te weinig politieke moed” te tonen.

Op het toppunt van de asielcrisis in 2015 vroegen tussen augustus en december elke maand meer dan 5.000 mensen asiel aan in ons land. Dat aantal daalde in latere jaren, maar bleef rond 1.600 aanvragen per maand hangen, goed voor bijna 20.000 asielzoekers per jaar. En in de loop van dit jaar ging het aantal naar de 2.000 per maand, om nu zelfs de 3.000 te naderen. Het gaat vooral om mensen uit Afghanistan, Syrië, El Salvador, Eritrea en Irak. Volgens de CGVS heeft een en ander echter te maken met dubbele aanvragen, die eerdere aanvragen opvolgen in ons land of een andere EU-staat. Veel nieuwe aanvragen worden dan ook onontvankelijk verklaard: Slechts 32,2% krijgt asiel of subsidiaire bescherming.

“Als stijging asielaanvragen aanhoudt, kunnen we asieldossiers niet meer behoorlijk beheren”

In ieder geval maakt men zich zorgen bij het CGVS. “Als deze stijging aanhoudt, dreigen we in een situatie te belanden waarin we de asieldossiers niet meer behoorlijk kunnen beheren”, aldus Commissaris-generaal Dirk Van den Bulck in de Standaard. “Dan dreigt het hele systeem onder druk te staan.” Ook bij Fedasil is men stilletjes aan meer dan bezorgd. “De meeste opvangstructuren hebben momenteel een bezettingsgraad van 100 procent bereikt of overschreden”, luidt het. Men is dan ook dringend op zoek naar nieuwe bedden. De brandstichting in het nieuwe asielcentrum in Bilzen helpt alvast het capaciteitsprobleem niet. Er komen wel nog centra bij in Spa (116 plaatsen), Zoutleeuw (150 plaatsen), Gent (250 plaatsen), Theux (290 plaatsen) en Beveren-Waas (150 plaatsen).

Deze ochtend gaf Francken zijn kijk op de zaken. Volgens de oud-staatssecretaris zorgen de de stijgende cijfers voor “een crisis uniek in Europa”, zo vertelt het N-VA-kopstuk op Radio 1. “Ik heb als staatssecretaris tegen de verhoogde instroom gevochten met ontradingscampagnes en quota. Mevrouw De Block heeft daar meteen komaf mee gemaakt bij haar aantreden. (…) Je kan dingen doen, maar dat vergt politieke moed, en die is er te weinig.” Volgens De Block zelf is de verhoogde instroom evenwel een Europees probleem, en geen puur Belgisch. “We zien de stijging in heel Europa, ook in Nederland, Luxemburg en Frankrijk bijvoorbeeld.”

Wie de Belgische cijfers overheen de afgelopen maanden bekijkt krijgt echter een duidelijk beeld van de werkelijkheid. Begin 2016 zakte de asielinstroom drastisch, om hierna eerst gestaag, en dan radicaal te stijgen in de tweede helft van 2018, tot wanneer Francken quota invoerde. Dit resulteerde in een duidelijk dal in november en december 2018. Nadat N-VA en Francken uit de regering werden geduwd, schoten de asielaanvragen evenwel weer de hoogte in.

Lees ook dit artikel uit december 2018:

De Block schaft asielquota Francken af