Een deel van de liberalen binnen Open Vld kan zich niet verzoenen met het Vlaams regeerakkoord. Ze roepen op tot een nieuw ideologisch congres, ook al hebben de leden van de partij zich een maand geleden met grote meerderheid positief uitgesproken over Jambon I. Onder meer Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) leidt het verzet tegen de regeringsdeelname, maar ook Gents burgemeester Mathias De Clercq sluit zich aan, traditioneel nochtans een bondgenoot van partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. Dat schrijft De Standaard.

Niettegenstaande de dominante linksprogressieve kosmopolitische lijn binnen Open Vld uitgezet door kleppers als integratieminister Bart Somers, Europarlementslid Guy Verhofstadt en partijvoorzitter Gwendolyn Rutten is de koers van Open Vld nog niet links genoeg volgens een aantal partijleden. Met name het Vlaams regeerakkoord blijkt een rechtse doorn in het oog van linkse Open Vld’ers als Sihame El Kaouakibi, Marleen Vanderpoorten en Mathias De Clercq. Deze gezichten dringen aan op een nieuw ideologisch congres voor Open Vld. Het recentste Open Vld-congres dateert echter pas van een maand geleden, toen het regeerakkoord werd goedgekeurd.

Zelfs Vanderjeugd steunt oproep ideologisch congres El Kaouakibi

“Sihame vat de manier waarop wij aan sociaal beleid moeten doen eenvoudig samen: er is een verschil tussen zorgen voor mensen of ervoor zorgen dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Mensen de kans geven verantwoordelijkheid te nemen en hen daartoe de kracht geven is een liberaal verhaal.” Aan het woord is oud-onderwijsminister Marleen Vanderpoorten (Open Vld), in een bericht op de website van Open Vld Lier. Vanderpoorten – die sommige partijgenoten “al te gretig de N-VA [ziet] achterna hollen” – staat niet alleen. Ook Gents burgemeester Mathias De Clercq sprak zich al uit tegen de ‘absurde’ Vlaamse canon in het regeerakkoord, net als het Geelse gemeenteraadslid Lieselotte Thys. Eerder nam ook de hoofdredacteur van ‘Het Volksbelang’ – het ledenblad van het Liberaal Vlaams Verbond (LVV) – Bert Cornelis het Vlaamse regeerakkoord al op de korrel.

Zelfs Francesco Vanderjeugd – die na de verkiezingen kritiek gaf op partijvoorzitter Rutten en zei dat overwinnaar Vlaams Belang niet zo snel moest afgeschreven worden en tevens formeel kandidaat-voorzitter – schaart zich wat dit betreft achter El Kaouakibi, zo zegt hij in De Standaard. “Ik vind dat Sihame een punt heeft: neutraliteit dreigt zich in het onderwijs tegen ons te keren”, aldus de burgemeester van Staden. “Op het toetredingscongres wilde ik zelf een aantal zaken aankaarten die haaks staan op ons liberale gedachtegoed. Zoals het gebrek aan inspraak of de ontoereikende compensatieregeling voor de afschaffing van de woonbonus. Helaas had men daar geen oren naar. […] Het was een applauscongres. Als één iemand vindt dat we ideologisch moeten herijken, ben ik het wel. Liever vroeg dan laat.”

Rutten reageert niet negatief en stelt dat er plaats is voor “gezond kritisch” denken binnen de partij, zowel voor linksliberalen als voor rechtsliberalen, “zolang het over inhoud gaat”. Een congres wijst ze dan ook niet per se af, “maar de logische volgorde is dat er eerst voorzittersverkiezingen komen.”

Malaise binnen Open Vld niets nieuw

De oproep van El Kaouakibi en co verduidelijkt de grote breuklijn binnen de partij die sinds de verkiezingsnederlaag van mei is blootgelegd. Dat is de breuklijn tussen de landelijke oude ‘VLD’ die buiten de grote centrumsteden actief is en de nieuwe generatie stedelijke, kosmopolitische, linksprogressieve liberalen.

Somers en Rutten behoren ook tot die laatstgenoemde strekking en dus het establishment in hun partij, maar worden nu onder druk gezet door andere delen van de linkerflank om niet te veel toe te geven aan N-VA. Het linksprogressieve establishment wordt langs de andere zijde dan weer uitgedaagd door meer centrumrechtse, buitenstedelijke liberalen als Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne en Kamerlid Egbert Lachaert. Of een van die twee zich kandidaat zal stellen om voorzitter te worden, is echter nog niet officieel.

Lees ook:

Gwendolyn “Nooit met Vlaams Belang” Rutten onder druk