Francesco Vanderjeugd (Open Vld), burgemeester van Staden en kandidaat-Open Vld-voorzitter wou, na de tegenvallende verkiezingen, eerst de basis consulteren. Van de 62.000 Open Vld-leden kreeg hij al zo’n 2.097 antwoorden, weet De Tijd. Uit die ondervraging blijkt dat (voorlopig) een meerderheid van de leden (51,15 procent) een regering zonder Vlaamse meerderheid afwijst. Opmerkelijk: 67,82 procent van de respondenten is voor meer Vlaamse autonomie, iets dat in schril contrast staat met de neo-belgicistische opvattingen van het partijkader.

Vlaams Open Vld-minister Bart Somers maakte zondag behendig gebruik van zijn politieke manoeuvreerruimte. Zo was het Open Vld-kopstuk, hoewel hij niet expliciet voor paars-groen pleitte, alvast kritisch voor de Vlaams-nationalisten. “Ondertussen is alles moeilijk aan het worden door de onverantwoordelijke houding van N-VA op federaal vlak”, stelde Somers. “Buitengewoon dom”, reageerde N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Terwijl Somers zondag hoogstens impliciet voor paars-groen pleitte deed Gents Open Vld-burgemeester Mathias De Clercq het vandaag expliciet. We moeten nú, mét overtuiging, de stap zetten naar paars-groen. Voor een liberaal, sociaal, ecologisch en humaan beleid. Het is tijd voor échte hervormingen. Het is tijd voor de herovering van de hoop”, stelde de links-liberaal op Twitter.

Meerderheid leden pro-autonomie

Paars-groen, zeker als CD&V niet meedoet, heeft evenwel geen meerderheid langs Vlaamse kant, iets waar niet alle Open Vld-leden zich in kunnen vinden. Zo blijkt uit een ondervraging van kandidaat-voorzitter Francesco Vanderjeugd dat zo’n 51,15 procent van de respondenten tegen een regering zonder Vlaamse meerderheid is. 45,65 procent van de leden verkiest de oppositie boven een paars-groene regering. Vanderjeugd stelt tegenover De Tijd dat een regering met Vlaamse meerderheid zijn voorkeur heeft. “Alles hangt van de inhoud af, maar ik geloof voorlopig niet, samen met 51 procent van de respondenten, dat een paars-groene regering een sterk economisch project kan realiseren zonder met belastingen te zwaaien”, citeert De Tijd de kandidaat-voorzitter.

Minstens even interessant: zo’n 67,82 procent van de respondenten wil meer Vlaamse autonomie. Nochtans profileert de liberale partijtop zich de laatste jaren met een neo-belgicistische lijn. Vooral huidig voorzitter Gwendolyn Rutten klinkt regelmatig kritisch ten aanzien van een verdere federalisering. “Om het land te blokkeren of splitsen zijn we niet beschikbaar”, klonk het gisteren nog op Twitter. Zelf stelde Rutten enkele jaren geleden nog voor om het confederalisme te schrappen. “Wij willen niet meegaan in de richting van de splitsing van ons land. Wij geloven in een federaal België dat werkt”, klonk het in 2013