Gaat Conner Rousseau, eens hij op 14 december sp.a-voorzitter is, het Vlaams Parlement verlaten? In principe, volgens de decumulregels van de partij, moet dit. De Vlaamse sp.a-fractie heeft evenwel liever dat Rousseau in het parlement blijft. “Conner verdient een uitzondering als voorzitter”, stelt Vlaams Parlementslid Maxim Veys (sp.a) tegenover De Morgen.

In principe mogen socialistische mandatarissen niet én voorzitter én parlementslid zijn. Ook het cumuleren van een zitje in een parlement en een burgemeesterssjerp gaat in tegen de cumulregels die de socialisten in de nasleep van de Publipart-affaire doorvoerden. Deze regels speelden de socialisten in het verleden al verschillende malen parten. Zo leverde Vilvoords sp.a-burgemeester, Hans Bonte, forse kritiek op het principe ‘één man, één mandaat’. “De kiezer kickt niet op cumulmaagden. Mochten alle partijen een decumul invoeren, dan zou dat een zeer goede zaak zijn. Nu zijn wij de naïevelingen die in ons eigen vlees snijden”, klonk het eerder bij Bonte die dankzij de decumulregels zijn Kamerzetel verloor.

Ook nu, met de voorzittersverkiezingen, geven de decumulregels aanleiding tot discussie. Mag toekomstig voorzitter Rousseau bijvoorbeeld zijn zetel in het Vlaams Parlement behouden? In principe is dit volens de decumulregels uitgesloten maar de Vlaamse fractie pleit voor een uitzondering. “We hebben dat intern besproken en de fractie heeft hem dat unaniem gevraagd. Dat zou inderdaad een uitzondering zijn, maar dat kan belangrijk zijn voor een jonge voorzitter. Er is een verschil tussen zijn positie en die van iemand met al decennia ervaring”, stelt Maxim Veys tegenover De Morgen.

Ook oud-voorzitter en Vlaams Parlementslid Bruno Tobback hoopt dat Rousseau een uitzondering verkrijgt. “De andere partijvoorzitters zitten immers ook in het halfrond. Op die manier is de voorzitter niet afgesneden van de dagelijkse politiek en de actualiteit. Conner is ook nog jong en kan zo extra bekendheid vergaren”, redeneert de socialist tegenover De Morgen. Huidig voorzitter John Crombez cumuleert momenteel het voorzitterschap met een zetel in de Kamer. Wel krijgt de socialist maar één loon. 

Tobback (opnieuw) fractieleider?

Momenteel is Rousseau de voorzitter van de sp.a-fractie in het Vlaams Parlement. Van deze functie neemt hij sowieso afscheid. Een van de mogelijke opvolgers betreft Bruno Tobback die de functie tussen 2001 en 2004 al vervulde in het Vlaams Parlement. Zelf wil de sp.a-politicus hier (nog) geen uitspraken over doen.

Lees meer:

Voorzitter en Kamerlid: Crombez krijgt uitzondering op ‘eigen’ cumulregel