Kandidaat-CD&V-voorzitter Sammy Mahdi schonk tegenover VTM NIEUWS klare wijn: paars-geel, met een stevige meerderheid in Vlaanderen, is zijn voorkeursoptie. Zowel Mahdi als ‘favoriet’ Joachim Coens ergeren zich aan de profilering van de liberalen op ethische thema’s. “We putten alle parlementaire middelen uit om ethische kwesties tegen te houden”, citeert Het Laatste Nieuws de jeugdige kandidaat-voorzitter.

Joachim Coens en jongerenvoorzitter Sammy Mahdi strijden momenteel om het leiderschap bij de christendemocraten. Naast het gegeven dat de twee kandidaten hoffelijk ten opzichte van elkaar blijven, blijkt Mahdi scherper van leer te trekken tegenover paars-groen. “Zo eenvoudig zal het niet zijn om te stappen in een regering waarin het geld blijkbaar uit de hemel valt”, verklaarde hij in een debat.

De voorkeur van de huidige jongerenvoorzitter? Paars-geel. Een coalitie met N-VA is volgens Mahdi “de meest logische coalitie […] waarin de grootste partijen, langs beide kanten van de taalgrens, zich in kunnen vinden”. Tevens stelde Mahdi dat hij een regering wou met een stevige meerderheid in Vlaanderen en Wallonië. Coens daarentegen verwees naar de inhoud en herhaalde opnieuw zijn pleidooi voor een technisch kabinet. Het ‘probleem’ van dat plan? Moeten alle regeringsleden (ook bijvoorbeeld minister van Justitie Koen Geens) ontslag nemen en worden vervangen door experten?

Zowel Mahdi als Coens zijn niet bang van een oppositiekuur. “Wat nu op tafel ligt, is niet genoeg om ons programma te realiseren”, verklaarde Coens tegenover VTM NIEUWS. “Ik ben niet bang van oppositie. Als wij er ons niet in kunnen vinden, zullen we kritisch onze stem laten luiden”, klonk het bij Mahdi.

Liberalen kop van Jut

De progressieve partijen waaronder Groen en Open Vld proberen, met een regering in lopende zaken, hun ethische wenslijst door te drukken. Zo wil men bijvoorbeeld de abortustermijn optrekken van 12 naar 18 weken, wanneer een ongeboren baby al voetjes, handjes en nageltjes heeft en circa 20 cm groot is. Tevens voorziet de zogenaamde ‘abortuscoalitie’ in een volledige depenalisering met betrekking tot de termijnen. Dat wil zeggen dat de overtreders van de geplande termijn en voorwaarden rond abortus in de toekomst toch niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, ook al overtreden ze de toekomstige wetgeving. Organisaties die “foutieve informatie” verspreiden met betrekking tot abortus zouden dan weer wel strafbaar zijn.

Bij de christendemocraten, die samen met de N-VA en het Vlaams Belang tegen deze wetgeving ageren, liggen de voorstellen moeilijk. Zo hekelde Coens de profilering van Open Vld met betrekking tot de ethische kwesties. Mahdi nam eenzelfde positie in. “We putten alle parlementaire middelen uit om ethische kwesties tegen te houden”, citeert VTM NIEUWS de jongerenvoorzitter. “Ik vind het jammer dat een partij waarmee we werken in lopende zaken op een deloyale manier standpunten inneemt. Mocht er een nieuwe regering komen, dan zullen wij onze ethische kwesties op tafel leggen.”

Lees meer:

CD&V zet hakken in het zand tegen paars-groen abortusvoorstel