In een interview met De Zondag werpt Vlaams Belang-kopstuk Chris Janssens onder meer een blik op de Vlaamse regeringsvorming en het regeerakkoord dat volgens hem de “vingerafdrukken” van zijn partij draagt. “Maar ik zou daar nooit mijn handtekening onder zetten”, stelt hij. Hij betreurt ook het gebrek aan communautaire ambities van de nieuwe Vlaamse regering.

De VB-fractieleider in het Vlaams parlement merkt de invloed van de sterke groei van zijn partij op de nieuwe Vlaamse regering. Het Vlaams Belang werd na enkele gesprekken met toenmalig formateur Bart De Wever (N-VA) aan de kant geschoven, maar zijn regeerakkoord met Open Vld en CD&V draagt volgens Janssens wel de “vingerafdrukken” van zijn partij. “Maar ik zou daar nooit mijn handtekening onder zetten”, merkt hij op. “Het luik integratie bevat te veel symboolpolitiek. Men vraagt ocharme tien procent van de kostprijs van een inburgeringscursus aan migranten.”

Nochtans was de startnota van De Wever volgens de VB’er veelbelovend. “Maar veel is gesneuveld”, betreurt hij. “Onder meer over de kinderbijslag, onder druk van CD&V en VLD.” 

“In Vlaanderen wordt alles wat ruikt naar identiteit verdacht gemaakt”

Janssens betwijfelt eveneens of de Vlaams-nationale ambitie in het regeerakkoord oprecht is. “Ik zie de plannen voor een canon, ja. Maar dat is aan het verzanden in een banale discussie over balletjes in tomatensaus”, klinkt het bij hem. “In Vlaanderen wordt alles wat ruikt naar identiteit verdacht gemaakt, vooral vanuit linkse en liberale hoek. Of belachelijk gemaakt. Zelfs het wapperen met de Vlaamse vlag. Dat stoort mij.”

De VB’er ziet ook weinig communautaire plannen bij de regering-Jambon. “Zelfs Kris Peeters deed beter toen die minister-president was. Die voegde een communautaire nota toe, de zogenaamde Octopusnota”, stelt hij. “Jan Jambon, nota bene een Vlaams-nationalist die ooit een boekje schreef over de Vlaamse staat in Europa, is helemaal niets van plan.” Voor Janssens is het evenwel duidelijk: “Het verhaal van België is voorbij.”.