De beslissing om “segregerende verenigingen” in de culturele sector geen subsidies meer te geven, werd gisteren geblokkeerd door de linkse politieke partijen in het Vlaams Parlement. Groen, sp.a en PVDA dienden een motie in waardoor de materie niet meer kan gestemd worden. Opvallend, de procedure brengt het thema naar het federale niveau waar, dankzij Wallonië, links de meerderheid heeft.

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld wilden de veelbesproken decreetswijziging deze week nog goedkeuren in het parlement, maar de Strategische Adviesraad voor Cultuur (SARC) noemt de juridische basis van het voorstel “wankel”.

De Vlaamse meerderheid wilde de wijzigingen aan het Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk via een spoedprocedure in het parlement behandelen. Een gevolg van de langdurige regeringsvorming. Het volgen van die spoedprocedure vond de oppositie misplaatst. Het is immers minder dan een maand voor de deadline waarop de sociaal-culturele verenigingen hun beleidsplan indienen voor de komende 5 jaar.

Onredelijke werkwijze

Een onredelijke werkwijze volgens de sp.a. “Zonder hoorzittingen, zonder besprekingen in commissie, zonder overleg met de sector, zonder advies van de Raad van State én ondanks een striemend negatief advies van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk wou men dit holder de bolder door het Vlaams Parlement jagen”, aldus Katia Segers, “compleet ongehoord.”

Volgens Groen zijn de betwiste organisaties niet segregerend maar net bruggenbouwers, zoals ze ook door de vorige coalitie erkend werden. Ze verwijten de meerderheid er een ideologische strijd van te willen maken, en zien willekeur. Ook de communisten van de PVDA hanteren dezelfde retoriek.

(lees verder onder de tweet)

Alarmbelprocedure

De linkse en extreem-linkse partijen maakten gisteren gebruik van de alarmbelprocedure voorzien in artikel 73 van het reglement van het Vlaams Parlement, dat elke discriminatie ‘om ideologische en filosofische redenen’ verbiedt.
De verouderde alarmbelprocedure is een relict uit het verleden. Ze werd in 1970 ontworpen ter bescherming van de vrijzinnige minderheid tegen de katholieke meerderheid in Vlaanderen. 

De zaak verschuift daardoor naar het federale niveau. De Kamer en Senaat moeten de zaak nu eerst ten gronde behandelen. Pas daarna kan de bespreking in het Vlaams Parlement verder gezet worden. De goedkeuring van dit decreet voor 1 december wordt hierdoor onmogelijk. De kans dat de “segregerende verenigingen” toch subsidies gaan krijgen, stijgt daardoor aanzienlijk.

Federale beslissing

Het verschuiven van deze zaak naar de Kamer en Senaat komt de linkse partijen goed uit, want daar hebben ze met Waalse steun een meerderheid. Dat schiet dan ook in het verkeerde keelgat bij de N-VA. De N-VA-fractie in het Vlaams Parlement reageert met consternatie op de motie.

In een persbericht zegt de partij dat het nieuwe beleid dat de focus wil leggen op gemeenschapsvorming en integratie. Dat wordt op deze manier onmogelijk gemaakt door partijen die amper een vierde vertegenwoordigen van de Vlamingen.

(lees verder onder de tweet)

Marius Meremans (N-VA) zegt in zijn reactie: “Dat betekent dus de facto dat de linkse oppositie wil dat Ecolo, Parti Socialiste, PTB en Défi gaan oordelen over Vlaamse materie.” 

Vlaams Belang hekelt vooral de subsidies naar “segregerende partijen”

Vlaams Belang vindt het frappant hoe de linkse partijen gebruik maken van ‘atoombommen’ in onze rechtstaat om dit dossier tegen te houden“, laat Filip Brusselmans (Vlaams Belang) aan Sceptr weten. “Het gaat over een exclusief, Vlaamse bevoegdheid waarvoor ze nu de raad van de PS en Ecolo gaan vragen. Ze ondermijnen op deze manier de macht van het Vlaams Parlement. Alle middelen zijn goed om de vriendjes in de cultuursector tevreden te stellen.”

In de Commissie Cultuur laat de partij bovendien weten dat ze het ook onduidelijk vinden wie er nu precies geviseerd worden als “segregerende verenigingen”. Volgens de rechtse partij moeten de geldstromen naar organisaties zoals de Turks-nationalistische Turkse Unie, de VOEM of Al Minara stilgelegd worden.

(lees verder onder de tweet)

Verstrekkende gevolgen

De actie van de linkse partijen kan erg verstrekkende gevolgen hebben. De behandeling van de motie kan lang genoeg aanslepen zodat de deadline waarop de sociaal-culturele verenigingen hun beleidsplan indienen, voor de komende 5 jaar vervalt. Dat zou betekenen dat de aanpak van de zogenaamde “segregerende verenigingen” pas vanaf de volgende Vlaamse regering zou gelden, als ze die aanpak al niet terugdraait. Dit zou een zeer pijnlijke affaire zijn voor Jambon I.

De voorkeur om cultuur door het federale niveau op te laten lossen is bovendien institutioneel dynamiet en symbolisch erg geladen. Het Vlaams Parlement kreeg historisch haar eerste bevoegdheden net als cultuurraad. 

Opvallend detail

De SARC, die een negatief advies gaf, is een adviesraad van de Vlaamse regering. De voorzitter van de Sectorraad Sociaal Cultureel Werk is Frie De Greef, sinds verleden jaar actief in de CD&V van haar gemeente. De voorzitter van de SARC, Algemene Raad, is Luk Verschueren. Die laatste is ook de voorzitter van vzw Victoria Deluxe, de linkse actiegroep uit Gent waar Dominique Willaert actief is.