Het Griekse parlement heeft donderdag een nieuwe strengere asielwet goedgekeurd die de asielprocedure en de terugkeer van migranten die niet in aanmerking komen voor bescherming moet versnellen. De centrumrechtse Griekse regering hoopt zo de schrijnende en “explosieve” situatie op de Egeïsche eilanden aan te pakken.

De nieuwe asielwet past de behandeling van asielaanvragen aan. Ook worden er meer eisen gesteld aan asielzoekers. Een van de meest belangrijke veranderingen is een verstrenging van de beroepsprocedures van asielzoekers. Griekenland heeft op dit moment te maken met een achterstand van 68.000 asielaanvragen. Dit zet het systeem zodanig onder druk, dat mensen die een aanvraag doen soms vijf tot zes jaar moeten wachten alvorens hun vonnis te horen.

Eindeloze asielprocedure

Voorheen konden asielzoekers makkelijk in beroep gaan, met eindeloze procedures tot gevolg. Het resultaat hiervan was dat het in Griekenland uiterst moeilijk blijkt mensen uit te wijzen. Met de nieuwe wet zal er bij de procedure een advocaat nodig zijn en zullen de aanvragers een aantal documenten moeten kunnen voorleggen.

Daarnaast kunnen asielzoekers sancties krijgen terwijl de procedure loopt, indien ze de regels van hun opvangkamp overtreden of als ze zich verzetten tegen een overplaatsing naar een ander kamp. Asielzoekers zullen ook moeilijker kunnen werken als hun procedure nog loopt. De nieuwe wet schrapt bovendien ‘stress’ als criterium dat een asielzoeker het etiket ‘kwetsbaar’ kan bezorgen. ‘Kwetsbare’ asielzoekers werden voorheen sneller overgeplaatst naar beter uitgeruste kampen. 

“Genoeg is genoeg”

“Genoeg is genoeg, genoeg met die mensen die weten dat ze geen recht op asiel hebben en toch proberen over te steken en in ons land te blijven”, zei de nieuwe centrumrechtse Griekse premier Kyriakos Mitsotakis (ND). Vorige maand beloofde de nieuwe regering al om meer dan 10.000 migranten te deporteren tegen het einde van 2020.

Intussen waarschuwde de EU-Mensenrechtencommissaris Dunja Mijatović dat de situatie op de Egeïsche eilanden stilaan “explosief” wordt. Momenteel zitten meer dan 35.000 migranten vast op de eilanden. De meerderheid van hen zit vast in de ellenlange Griekse asielprocedure. Griekenland kent op dit moment de sterkste stijging van het aantal migranten sinds het hoogtepunt van de migratiecrisis in 2015.

Opnieuw sterke stijging illegale migranten in Griekenland