De Vlaamse regering heeft binnenkort de deurwaarder over de vloer. De ecologistische ngo Greenpeace stelt immers dat de het Vlaamse luchtkwaliteitsplan van de minister niet strookt met de eisen die een rechter een jaar geleden oplegde aan Vlaanderen. Moet de verkozen regering haar beleid aanpassen aan de eisen van de magistratuur? Bij bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) zijn ze alvast niet onder de indruk, zo staat in Het Laatste Nieuws. “We hebben een duidelijke politieke basis om dit aan te pakken tegen 2030, met 2025 als tussenstap”. Maar allicht moet er binnenkort een dwangsom van 1.000 EUR per dag betaald worden… aan Greenpeace.

In het voorjaar van 2018 spanden Greenpeace en enkele andere groene actiegroepen een rechtszaak aan tegen de Vlaamse overheid rond de luchtkwaliteit en de volgens hen ondermaatse overheidsinspanningen hieromtrent. In oktober vorig jaar won de ngo ook deels de zaak – vijf van de zeven inhoudelijke punten werden ongegrond, onontvankelijk of zonder voorwerp verklaard. Er moest wel een luchtkwaliteitsplan komen voor het hele Vlaamse grondgebied, zo besliste de Brusselse rechter in kwestie. Lukte dat niet, dan moesten er dwangsommen betaald worden en dit aan Greenpeace zelf. “Dat plan is al klaar”, reageerde de toenmalige natuurminister Joke Schauvliege (CD&V) echter.

Demir: “Greenpeace heeft geen politieke besoignes” en houdt dus geen rekening met politiek draagvlak of economische gevolgen

Demir heeft ook een plan, maar Greenpeace vindt dat dat plan niet voldoende maatregelen neemt om “op de kortst mogelijke periode” de NO2-normen te respecteren. Demirs plan zou er pas tegen 2025 voor zorgen dat de stikstofdioxide-limieten niet meer overschreden worden. Een deurwaarder gaat daarom de Vlaamse overheid nu aanmanen nadat Greenpeace nieuwe stappen ondernam. Per dag dat het vonnis van de luchtvervuilingsrechtzaak uit 2018 niet wordt nageleefd zou er dus 1.000 euro dwangsom moeten betaald worden.

In een schrikkelijke reactie laat Demir weten aan Het Laatste Nieuws dat er in het Vlaams Parlement reeds een constructieve en uitgebreide bespreking van het plan plaatsvond. “Het plan is ook door de oppositie constructief onthaald in de commissie”, aldus Demir. “We hebben een duidelijke politieke basis om dit aan te pakken tegen 2030, met 2025 als tussenstap.”

Verder merkte de N-VA-minister nog fijntjes op dat Greenpeace “geen politieke besognes” heeft en dus geen rekening moet houden met “economische gevolgen of het draagvlak bij de bevolking”. En nog: “Dwangsommen eisen van de belastingbetaler zorgt niet voor propere lucht. Het betaalt alleen advocaten”.