De regering-Jambon zet het mes in etnisch-culturele verenigingen zoals onder meer Kif Kif en de Federatie van Marokkaanse Verenigingen. Op die manier hoopt de regering het terugplooien op de etnisch-culturele afkomst en segregatie tegen te gaan. “Een kritisch middenveld is belangrijk maar wie polarisatie en segregatie in de hand werkt kunnen we niet meer subsidiëren”, laat Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) tegenover De Standaard optekenen.

Niet enkel voor de cultuursector, ook voor de zogenaamde etnisch-culturele vzw’s brengt de regering-Jambon slecht nieuws, weet de krant De Standaard. Zo willen meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V volgende week woensdag een decreet stemmen waardoor vzw’s “die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken” geen publieke middelen meer krijgen Tevens krijgt de Vlaamse regering meer beoordelingsmarge ten opzichte van de beoordelingscommissie.

Achter de idee om organisaties zoals Kif Kif of de Federatie van Marokkaanse Verenigingen – respectievelijk 185.000 en 412.169 euro subsidie in 2018 – niet meer te subsidiëren schuilt volgens Vlaams Parlementslid Meremans (N-VA) een visie. “Men heeft in het verleden gekozen voor het idee dat nieuwkomers zich best integreren bij mensen met dezelfde achtergrond. Ondertussen blijkt dat de band met het thuisland té sterk aanwezig blijft om aan goede gemeenschapsvorming te doen. Daarom gooien we nu de boeg om”, stelt hij tegenover de krant De Standaard

“Polarisatie en segregatie”

Hoewel een kritisch middenveld volgens het N-VA-parlementslid van belang is, moeten organisaties die voor “polarisatie en segregatie” zorgen geen middelen meer krijgen. Tevens verwijst Meremans naar de budgettaire situatie. 

Dat organisaties zoals onder meer Kif Kif geen subsidies meer krijgen hoeft, gelet op de eerdere kritiek van onder meer Meremans, niet te verwonderen. Zo maakte de interculturele beweging in 2017 een prent waarin Theo Francken (N-VA) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) vielen te zien in een IS-gevangenispak. Achter hun stond IS-beul Jihadi John met een mes. Vlaams belastingsgeld voor linkse haat”, klonk het toen bij Francken.