Filosoof Willem Lemmens (Universiteit Antwerpen) hekelt de recente plannen en retoriek vanwege Open Vld rond abortus en euthanasie. Men wil immers de abortustermijn verlengen van 12 weken zwangerschap naar 18 weken. Dan heeft een baby in de moederbuik niet alleen al armpjes en beentjes, maar krijgt het ook reeds wimpers, haar en nagels. Tevens wil Open Vld euthanasie mogelijk maken bij “voltooid leven”. Maar “wat betekent dat precies, voltooid leven?”, vraagt Lemmens in Knack. De huidige euthanasie-wetgeving is reeds verregaand en abortus mag geen vorm van gezinsplanning worden, klinkt het. “Het is zelfs belangrijk dat er een taboe heerst over de dood.” Alleen zo krijgt het leven volgens Lemmens voldoende waarde toebedeeld.

“In Vlaanderen heerst een ‘pensée unique’ over ethische kwesties, ook in de pers. Een gezonde democratie kan zich dat niet permitteren”. Dat zegt Willem Lemmens in een interview met Knack. De filosoof en ethicus verbonden aan de Universiteit van Antwerpen ergert zich aan de ‘progressieve lichtzinnigheid’ waarmee in Vlaanderen en België over zaken als abortus en euthanasie wordt gesproken. Open Vld stelde onlangs voor om euthanasie volledig te liberaliseren en geen pijn- of medische voorwaarden meer te stellen bij de definitieve ingreep. Daarbij wil de partij van voorzitter Gwendolyn Rutten (Open Vld) abortus legaliseren tot 18 weken zwangerschap (bijna vier maanden en half). Een ongeboren baby heeft in die periode – het tweede zwangerschapstrimester – echter meer en meer menselijke eigenschappen, zoals vingernagels en wimpers. De baby is op dat moment ook groter, wat betekent dat bij een abortus hij/zij eerst in stukken moet gescheurd worden, vooraleer hij uit de baarmoeder kan gezogen worden met een zuigtoestel.

Filosoof vindt debat in Vlaanderen over abortus en euthanasie schraal: “Naar gezonde conservatieve overwegingen wordt in Vlaanderen nauwelijks geluisterd”

“Vandaag wordt [abortus] haast gezien als een symbool van de ontvoogding van de vrouw, als een absoluut vrouwenrecht”, verklaart Lemmens verder. “Sommige politici vinden het niet kunnen dat bepaalde vormen van abortus nog altijd strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Abortus mag niet meer zijn dan een neutrale, medische ingreep, waarbij alleen telt wat de vrouw wil. […] Het is een vorm van gezinsplanning geworden, terwijl we het over het begin van nieuw leven hebben. Het betekent echt wel meer dan een tand laten trekken.” Verder merkt de filosoof enige contradictie op bij de vele ouders die een formele erkenning willen als hun kind dood wordt geboren of tijdens de zwangerschap sterft, terwijl men de abortustermijn altijd meer meer wil optrekken. 

Ook over de nieuwe euthanasievoorstellen is Lemmens niet te spreken. “Het voorstel van Gwendolyn Rutten ligt helemaal in lijn met de visie op de dood die ook al in onze euthanasiewetgeving aanwezig is. De ervaring van ondraaglijk lijden is per definitie een subjectieve beoordeling. Daarom is het essentieel dat een arts vaststelt dat de patiënt ongeneeslijk ziek is”, luidt het nog in het Knack-interview. “Euthanasie zou hoogst uitzonderlijk moeten zijn, in een noodtoestand waarbij een dokter echt niet meer weet wat hij anders nog kan doen. Het zal u misschien verbazen, maar daar was eigenlijk ook geen euthanasiewetgeving voor nodig. Vóór die wetgeving bestond, gebeurde dat vroeger soms ook al – iedereen wist dat. Nu zien we dat euthanasie wordt gesacraliseerd, het wordt voorgesteld als een goede, mooie dood.”

Euthanasie zou hoogst uitzonderlijk moeten zijn, in een noodtoestand waarbij een dokter echt niet meer weet wat hij anders nog kan doen.

Lemmens wijst ten slot met de vinger naar de politiek, naar politici aan de linkerzijde, maar ook aan de rechterzijde die hij een soort van lafheid verwijt. “[Ik mis een conservatieve stem in de politiek], ja. Politici durven hun nek niet uit te steken”, aldus nog Lemmens. “Maar aan progressieve zijde is er ook heel weinig respect voor conservatieve argumenten. Ik herinner mij dat Wouter Beke (CD&V-voorzitter, red.) ooit probeerde om enkele kanttekeningen te plaatsen bij de euthanasiewetgeving. De manier waarop hij toen is afgebrand door filosoof Etienne Vermeersch heeft mij zeer ontgoocheld. Naar gezonde conservatieve overwegingen wordt in Vlaanderen nauwelijks geluisterd.”

Lees ook:

Toegelaten termijn abortus allicht van 12 naar 18 weken