Er moet extra personeel worden aangeworven bij Fedasil om de asielaanvragen allemaal te kunnen verwerken. Dat besliste de ministerraad vandaag en meldt Belga.  Daarnaast wordt er ook nog steeds gezocht naar oplossingen om al deze asielzoekers te huisvesten. In de toekomst zullen ook privéactoren dat kunnen doen. 

In tegenstelling tot andere Europese landen, blijft de instroom van asielzoekers in ons land jaar na jaar stijgen. Asielzoekers worden tijdens hun asielprocedure in een asielcentrum geplaatst of krijgen een OCMW-woning ter beschikking, maar die zijn inmiddels bijna allemaal volzet. Daarom moesten de afgelopen weken en maanden al extra tijdelijke opvangcentra in onder meer Lommel en Deurne geopend worden. Vakantieparken werden zelfs gevraagd hun park ter beschikking te stellen voor asielzoekers.

Fedasil werft aan en hoopt op oplossingen uit privésector

Maar ook dat blijkt nog niet genoeg. Daarom zal Fedasil, in hoogdringendheid, een overheidsopdracht uitschrijven zodat ook vanuit de privé opvang voorzien kan worden. “We moeten onze wettelijke en menselijke plicht uitvoeren, ondanks de weerstand van buurtbewoners die meer dan ooit aangewakkerd wordt door bewuste desinformatie”, aldus staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld).

Naast een tekort aan opvang, is er nu ook een tekort aan personeel om het hoge aantal asielaanvragen te kunnen verwerken. Daarom zal er in de nabije toekomst extra personeel worden aangeworven. “Iedereen heeft baat bij snellere asielprocedures: de asielzoekers die sneller weten waar ze aan toe zijn, maar ook ons land door de snellere uitstroom uit het opvangnetwerk”, aldus nog De Block.