Het Europees Parlement heeft symbolisch een wereldwijde “klimaat- en milieucrisis” afgekondigd. In een andere resolutie worden de EU-lidstaten aangespoord om zich ertoe te verbinden om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. 

De symbolische stemming diende het engagement met van de Europese Unie voor de VN-klimaatconferentie in Madrid te demonstreren. Het voorstel werd met een grote meerderheid aangenomen, met 429 vóór- en 225 tegenstemmers. Er waren 19 onthoudingen. 

“Klimaatnoodtoestand”

Het voorstel kwam er op initiatief van de Franse liberaal Pascal Canfin (Renew). “Het feit dat Europa het eerste continent is dat klimaat- en milieucrisis uitroept, net voor de COP25, wanneer de nieuwe commissie in functie treedt, en drie weken nadat Donald Trump de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het akkoord van Parijs heeft bevestigd, is een sterk signaal voor de burgers en de rest van de wereld”, zegt Canfin.

Het voorstel werd goedgekeurd door de liberalen, sociaaldemocraten, groenen en radicaal-links. De christendemocratische EVP was verdeeld over de resolutie. Volgens sommige EVP’ers deed het woord “klimaatnoodtoestand” teveel aan het nazi-tijdperk denken, in de plaats daarvan wilden zij het woord “klimaaturgentie” gebruikt zien.

Maandelijkse verhuis van Brussel naar Straatsburg

De conservatieve ECR stemde tegen. Ook Geert Bourgeois (N-VA) vindt de term “klimaatnoodtoestand” te ver gaan. Een amendement van de ECR om een eind te maken aan de maandelijkse verhuis van het EP van Brussel naar Straatsburg werd wel aan de resolutie toegevoegd.

Ook keurde het Europees Parlement vandaag strengere doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen goed. EU-lidstaten worden aangespoord om zich ertoe te verbinden om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor moet de uitstoot tegen 2030 met 55 procent naar omlaag.