Slecht nieuws voor de Vlaamse cultuursector: de beleidsnota van Vlaams minister-president Jan Jambon voorziet in forse besparingen. Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) kiest, te midden van de discussies over gesubsidieerde kunst, voor een hogere versnelling. Zo wil hij ook alle andere subsidies, in totaal zo’n 3 miljard euro, precies in kaart brengen. “Ik wil duidelijkheid scheppen over waar we precies geld aan uitgeven. Nu hebben we geen helder overzicht”, stelt hij tegenover De Tijd.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zal een grondige besparing bij de cultuursector doorvoeren. Zo zal er op de werkingssubsidies (structurele steun over vier jaar) zes procent worden bespaard. Bij de projectsubsidies (eenmalige steun voor kunstenaars) is de daling meer uitgesproken. Zo dalen deze van 8,47 miljoen euro in 2019 naar 3,39 miljoen in 2020.

De regering is volgens minister Diependaele in alle beleidsdomeinen gaan kijken waar men geld kon gaan halen. “Om nu te horen van de cultuursector dat we dat bij hen niet zouden mogen doen, vind ik een choquerend standpunt”, stelde de minister dit weekend. Zelf is Diependaele “ervan overtuigd dat de Vlaming begrijpt dat we niet meer geld kunnen uitgeven dan dat er binnenkomt”.

Diependaele: “Vlamingen hebben het recht te weten wat we met hun geld doen”

Diependaele kiest evenwel voor een versnelling hoger en werkt aan een databank die de volledige Vlaamse subsidiestroom bevat. In een eerste stadium zal dit volgens de minister een intern instrument worden “maar op de lange termijn is het wel de bedoeling dat het publiek ze kan raadplegen, in de mate dat dat te verenigen valt met de privacyregels”. “Vlamingen hebben het recht te weten wat we met hun geld doen”, stelt Diependaele tegenover De Tijd.

Naast transparantie hoopt de minister dat de regering vlotter kan onderzoeken of er dubbele subsidiëringen bestaan. “Als we via de subsidiedatabank misbruik vaststellen, gaan we ook zeker ingrijpen”, klinkt het bij Diependaele. Een voorafname op een volgende besparingsronde is de databank evenwel niet. “Maar”, zo stelt de N-VA-minister tegenover De Tijd, “als de overheid haar kerntaken bijstuurt, is het logisch dat dat ook met subsidies gebeurt”

Lees meer:

Cultuursector moet de broeksriem aanhalen van Jambon