Vervoersmaatschappij De Lijn heeft een opvallende wijziging doorgevoerd in haar kledijrichtlijnen. Het dragen van een “hoofdband” en pet is voortaan toegestaan voor buschauffeurs, op vraag van Unia. “Deze zaken zijn toegevoegd op advies van Unia en zijn een inclusieve oplossing voor mensen die hun hoofd wensen te bedekken omwille van redenen van medische, religieuze of andere aard.”

Vlaams parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) ontving maandag een intern bericht van De Lijn waarin gemeld wordt aan het personeel dat aan het uniform van De Lijn een pet en hoofdband zijn toegevoegd. “Deze zaken zijn toegevoegd op advies van Unia, en zijn een inclusieve oplossing voor mensen die hun hoofd wensen te bedekken omwille van redenen van medische, religieuze of andere aard.” Het bericht werd ondertekend door de teamleider van Welzijn en Diversiteit van De Lijn.

Uiterlijke symbolen van religie wel toegelaten bij De Lijn?

Dewinter reageert misnoegd op wat hij een “ontoelaatbare toegeving aan de islam” vindt. “De hoofddoek – ook afgezwakt tot allicht als hoofddoek te hanteren ‘brede hoofdband’ – is immers het symbool bij uitstek van de discriminatie van de vrouw in de islam. Het leidt immers geen twijfel dat deze nieuwe kledijstukken er enkel maar zijn gekomen als toegeving aan moslims die bij De Lijn (komen) werken, na bemiddeling van hun lobbyisten van Unia”, klinkt het.

Voor Vlaams Belang is het onaanvaardbaar een openbare vervoersmaatschappij en bij uitbreiding de Vlaamse overheid waartoe De Lijn behoort hun kledijvoorschriften aanpassen voor de islam. “Het regeerakkoord van de nochtans pas in functie getreden Vlaams regering Jan Jambon bepaalt nochtans duidelijk dat ‘uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen bij rechtstreeks klantencontact niet gedragen worden’ door het Vlaams overheidspersoneel.”

Ze vragen zich dan ook af “of deze en andere passages inzake inburgering uit het regeerakkoord wel ernstig bedoeld zijn of enkel maar moesten dienen om de rechtse kiezer te paaien”. Volgens Dewinter is het duidelijk wie de toon zet in deze Vlaamse regering op het vlak van Inburgering, namelijk Bart Somers en zijn partijgenoten van Open Vld.