CdH-voorzitter Maxime Prévot komt, zo bericht BELGA, met een opmerkelijk voorstel: het voorbereiden van een nieuwe staatshervorming. “We weten dat er in 2024 – de Vlamingen hebben dat aangekondigd – een nieuwe institutionele ronde komt. Laten we die voorbereiden”, stelde de christendemocraat tegenover LN24.

De Belgische politiek is niet in optima forma. Zo denkt – althans volgens een iVOX-peiling in opdracht van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws – drie op vier Vlamingen dat België vierkant draait. Bijna een meerderheid van de Vlamingen denkt dat ons land beter af is met het confederalisme. Huidig informateur, PS-voorzitter Paul Magnette, haalt evenwel zijn neus op voor een nieuwe staatshervorming.

CdH-voorzitter Prévot wil een andere piste te bewandelen. Zo hoopt hij dat de nieuwe generatie partijvoorzitters samen rond de tafel gaat zitten. “We weten dat er in 2024 – de Vlamingen hebben dat aangekondigd – een nieuwe institutionele ronde komt. Laten we die voorbereiden”, citeert BELGA de cdH-voorzitter. Opmerkelijk: Prévot is niet principieel tegen een herfederalisering van bepaalde bevoegdheden, iets wat absoluut een ‘no go’ is voor onder meer Vlaams Belang en N-VA.

Prévot wél vragende partij

De cdH-voorzitter is naar eigen zeggen wél vragen partij. “Ik ben vragende partij voor een overheid die werkt, voor een staat die minder uitgeeft voor al die verschillende ministeriële niveaus. Ik ben vragende partij voor een denkoefening over institutionele aanpassingen, waaronder de herfederalisering van bepaalde bevoegdheden, opdat het beleid efficiënter wordt”, stelt de Franstalige politicus.

Haast meteen na de (voor het cdH tegenvallende) verkiezingsuitslag kozen de christendemocraten voor de oppositie. Prévot evenwel wil wel voorstellen steunen die “de stabiliteit van het land” helpen verzekeren. “Als er hervormingen nodig zijn om uit de crisis te geraken en een stabiel land in marsrichting te garanderen, dan zouden we die kunnen steunen als daar overleg aan vooraf gaat en als die binnen onze krijtlijnen vallen”, aldus de cdH-voorzitter tegenover LN24.