Haast meteen na de (voor het cdH tegenvallende) verkiezingsuitslag kozen de christendemocraten voor de oppositie. CdH-voorzitter Maxime Prévot stelt zich evenwel constructief op. Zo wil hij, vanuit de oppositie, bepaalde zaken steunen. “Op mathematisch vlak zijn wij niet nodig in de verschillende scenario’s. Op politiek vlak kunnen we wel nuttig zijn”, stelde hij in Radio 1-programma ‘De Ochtend’

In principe liggen er twee opties op tafel: paars-geel (PS, sp.a, Open Vld, MR, N-VA en CD&V) en paars-groen (PS, sp.a, Open Vld, MR, Groen en Ecolo). Het ‘probleem’? Paars-groen heeft, zonder CD&V, een zeer nipte meerderheid. Paars-geel, waarbij PS en N-VA samenwerken, is dan weer allerminst evident.

CdH-voorzitter Prévot is evenwel bereid om een paars-groene coalitie, met betrekking tot bepaalde dossiers, te steunen. “Op mathematisch vlak zijn wij niet nodig in de verschillende scenario’s. Op politiek vlak kunnen we wel nuttig zijn”, klinkt het bij de voorzitter van de Franstalige christendemocraten.

De vijf Kamerzetels van het cdH kunnen paars-groen een comfortabelere meerderheid geven. “In sommige scenario’s is de meerderheid maar heel beperkt. Als het nodig is, kunnen we verschillende overeenkomsten sluiten op vlak van pensioen, klimaat, sociale zaken, economische hervorming, enzovoort”, stelt Prévot tegenover Radio 1-programma ‘De Ochtend’

Staatshervorming na 2024? “Ik ben vragende partij”

Prévot probeert zijn partij, na de principiële keuze voor de oppositie, opnieuw relevant te maken. Zo stelde hij gisteren voor om – met de andere Franstalige partijvoorzitters – een nieuwe staatshervorming voor te bereiden. “We weten dat er in 2024 – de Vlamingen hebben dat aangekondigd – een nieuwe institutionele ronde komt. Laten we die voorbereiden”, klonk het. “Ik ben vragende partij voor een denkoefening over institutionele aanpassingen, waaronder de herfederalisering van bepaalde bevoegdheden, opdat het beleid efficiënter wordt”, aldus Prévot.

Lees meer:

CdH-voorzitter: “Laten we staatshervorming tegen 2024 voorbereiden”