De meerderheid van de inwoners van het Vlaams-Brabantse Machelen hebben vandaag al buitenlandse roots. Bijna de helft is zelfs van niet-Europese origine. Dat blijkt uit cijfers van databank Provincies in cijfers. Theo Francken (N-VA) pleitte daarom op Twitter voor strengere migratiewetgeving, maar krijgt kritiek. De man is 4,5 jaar bevoegd staatssecretaris geweest. Pleit nu voor strengere wetgeving. Eén woord: clown.”

Eergisteren zorgde kandidaat CD&V-voorzitter Walter De Donder voor ophef toen hij het probleem van ‘ontvolkte’ wijken aankaartte. “Er zijn wijken in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen”, aldus De Donder. “De grote fout die we gemaakt hebben vanaf 1994, de zogenaamde eerste zwarte zondag, is dat men het dan heeft ontkend. Men dacht dat het niet aan de orde was en dat het multiculturele voorrang had. Iedereen omarmen was het idee. Men heeft dan op het terrein gezien dat dat niet werkt.”

Machelen

Kloppen die uitspraken van De Donder? Als we kijken naar de bevolkingscijfers lijkt dat alvast wel. Zo is in verschillende wijken in Antwerpen of Gent maar liefst 80% van de inwoners van van buitenlandse origine. Maar het fenomeen beperkt zich niet alleen tot de grote steden. Ook het kleinere Machelen bijvoorbeeld is de laatste decennia een metamorfose ondergaan.

In 1990 had bijna 8% van de inwoners van Machelen buitenlandse roots. Vandaag de dag is dat al 56%. Als we kijken naar de cijfers voor niet-Europese migranten, is de stijging nog groter. In 1990 was 2,9% van de Machelaars van niet-Europese origine, vorig jaar was dat al meer dan 42%.

Niet alleen in Machelen zien we een sterke groei van de (niet-Europese) migrantengemeenschap. In heel de provincie Vlaams-Brabant neemt de allochtone gemeenschap in een razendsnel tempo toe. Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) merkte gisteren dan ook terecht op dat er liefst 7 Vlaams-Brabantse gemeenten in de Vlaamse top 15 zitten wat dat betreft. 

Maar in de reacties op zijn bericht krijgt Francken heel wat kritiek. “Beste Francken Theo, uw partij zat in de vorige regering. Jullie zijn hier medeverantwoordelijk voor. Toen jullie de hete adem van Vlaams Belang in de nek voelden zijn jullie uit de regering gestapt. Hoe hypocriet kan je zijn om nu zulke tweets te versturen”, stelt iemand. De man is 4,5 jaar bevoegd staatssecretaris geweest. Pleit nu voor strengere wetgeving. Eén woord: clown.”