In het kader van zijn koninklijke informatieronde heeft Paul Magnette (PS) de afschaffing van de Senaat voorgelegd aan zijn tien gesprekspartners. Geen enkele partij, zo weet Het Laatste Nieuws, zou daar een bezwaar tegen hebben gemaakt. In het verleden lag de afschaffing van de fors afgeslankte tweede wetgevende kamer nog moeilijk aan Waalse zijde, terwijl er in Vlaanderen een brede consensus vóór afschaffing was.

Hoewel het afschaffen van de Senaat politiek gezien voornamelijk een symbolische maatregel is – het leidt immers niet tot veel minder politici of heel grote besparingen – werd het de laatste jaren meermaals over partijgrenzen heen op de agenda gezet. Vandaag worden de zetels van die tweede wetgevende kamer nog acht keer per jaar afgestoft voor een vergadering. Daarin zetelen dan 50 parlementairen van de deelstaten en 10 gecoöpteerde senatoren – vaak partijbonzen die hun zetel kwijt speelden bij de Kamerverkiezingen.

Senaat afschaffen en participatieve democratie invoeren?

Nu de afschaffing van de Senaat ook de nota van informateur Paul Magnette (PS) heeft gehaald, is de kans groot dat de volgende federale regering er werk van zal maken. Zo zouden volgens Het Laatste Nieuws ook de Waalse partijen akkoord zijn. Ter vervanging zou Magnette wel een vorm van participatieve democratie willen invoeren. Een voorstel dat ook door Groen meermaals op de politieke agenda werd gezet om de burger meer te betrekken bij het beleid.

Haalt het voorstel uiteindelijk het regeerakkoord van de volgende federale regering, blijven de deuren van de Senaat wel nog vijf jaar geopend. Voor de afschaffing is immers een wijziging van de grondwet nodig en de precieze artikelen omtrent de Senaat werden voor de verkiezingen niet opengesteld. Men zou er ook voor kunnen kiezen de Senaat de komende vijf jaar niet meer samen te roepen maar dan nog zouden de 10 gecoöpteerde senatoren hun loon blijven opstrijken.

Tot een grote besparing zou de afschaffing van de Senaat echter niet leiden. Dit jaar werd nog 44 miljoen euro budget voorzien, maar dat bedrag vloeit voornamelijk naar de 180 voltijdse personeelsleden die onder meer instaan voor het onderhoud. Veel wetgevende bevoegdheden heeft de kamer ook niet meer. Enkel in geval van grondwetswijzigingen of communautaire belangenconflicten zou de Senaat nog een prominente rol kunnen spelen.

Lees ook:

Anciaux blijft senator: “Moeten Belgische constructie in vraag durven stellen”