“Het regeerakkoord is onze leidraad, en dat is geen kopie van het Mechels model”, stelt Zuhal Demir (N-VA) over de nieuwe Vlaamse minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) in een interview met De Zondag. Dat een strenger integratiebeleid moet worden uitgevoerd door de links-liberale Open Vld’er is volgens haar dan ook geen probleem. 

Als nieuwbakken Vlaams minister kreeg Zuhal Demir (N-VA) de bevoegdheden Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. Echter, als dochter van een gastarbeider liggen integratie en inburgering haar ook nauw aan het hart. De N-VA moest bij de onderhandelingen die belangrijke post evenwel inleveren voor het departement Onderwijs.

Dat inburgering nu op de bureau van de links-liberale Bart Somers (Open Vld) komt te liggen, is volgens Demir geen probleem. Het regeerakkoord is de bijbel”, verzekert het N-VA-kopstuk. “Ik heb het integratieluik mee mogen schrijven. Bart Somers gaat dat nu uitvoeren. Ik zal daar mee over waken, maar ik heb daar ook vertrouwen in.”

Strenger integratiebeleid? Demir: “Alle coalitiepartners hebben 26 mei in die richting gelezen”

Het zogenaamde ‘Mechelse samenlevingsmodel’ dat Somers al sinds 2001 verdedigd als burgemeester van Mechelen, zal dus – althans volgens Demir – niet op Vlaams niveau worden gevolgd. Nochtans was dit wel de ambitie van Somers vóór de verkiezingen. “Het Mechels model is niet onze leidraad”, zegt ze. “Het regeerakkoord is onze leidraad, en dat is geen kopie van het Mechels model.”

Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in een strenger integratiebeleid. “Alle coalitiepartners hebben 26 mei in die richting gelezen”, verduidelijkt Demir. “Het is dan ook normaal dat dat signaal wordt omgezet in beleid.” Dat het akkoord de stempel van het toenemende succes van Vlaams Belang zou dragen, ontkent ze. “Zoek op wat ik in het verleden gezegd heb over integratie. Ik pleit al jaren voor strengere toegang tot de sociale zekerheid, voor taalbaden, voor een hoofddoekenverbod op school, voor de afschaffing van Unia, noem maar op”, stelt Demir. “U kan mij niet verwijten plots een ander beleid te verdedigen.”

Lees ook:

Gwendolyn Rutten wordt geen minister, Somers en Lydia Peeters wel