De VN-rapporteur voor racisme Tendayi Achiume tikt Nederland op de vingers vanwege het verbod op gezichtsbedekkende kleding. Het zogenaamde boerkaverbod heeft volgens haar “geen plaats” in een tolerante samenleving. Volgens haar is Nederland erg racistisch, ook al denken Nederlanders dat ze tolerant zijn. 

Volgens Tendayi Achiume van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties weerspiegelt het verbod op gezichtsbedekkende kleding een bredere “consolidatie van islamofobie” in Nederland. “Deze wet hoort niet thuis in een samenleving die er prat op gaat dat ze de gelijkheid van mannen en vrouwen bevordert”, klinkt het. Achiume is niet aan haar proefstuk toe. In 2018 zei ze dat het Verenigd Koninkrijk vijandig was tegenover alle etnische minderheden.

“Verbod bedoeld om moslimvrouwen aan te vallen”

“Het politieke debat rond de goedkeuring van deze wet maakt duidelijk dat deze wet bedoeld is om moslimvrouwen aan te vallen, en ook al was dit niet de bedoeling, het is zeker het effect geweest”, zei Achiume nog meer. Volgens haar wordt de islam in Nederland “herhaaldelijk afgespiegeld – ook in het nationale parlement – als zijnde inherent gekant tegen de Nederlandse nationale identiteit”.

Volgens Achiume bestaat er zoiets als de “Nederlandse paradox”. Nederland percipieert zichzelf als tolerant, maar staat daardoor volgens Achiume verdere verbeteringen in de weg. “De paradox in Nederland is dat de stelling dat gelijkheid en verdraagzaamheid al bestaan, in feite een belemmering vormt voor het bereiken van deze gelijkheid en verdraagzaamheid”, klinkt het verder.

“Op veel gebieden van het leven – waaronder het sociale en politieke discours, en zelfs door middel van wetgeving en beleid – wordt de boodschap versterkt dat een echte Nederlander blank en van westerse afkomst is”, zegt ze ten slotte. 

‘Boerkaverbod’

Het Nederlandse verbod op gezichtsbedekkende kleding houdt in dat mensen herkenbaar moeten zijn in de openbare ruimte. De term ‘boerka-‘ of ‘nikabverbod’ is eigenlijk foutief, aangezien op het dragen van een helm of kap eveneens een boete staat.

In België en Frankrijk gelden bovendien veel strengere verboden op gezichtsbedekkende kleding.