De nieuwe Vlaamse regering zal uit het interfederale gelijkekansencentrum Unia stappen. In plaats daarvan komt er een eigen, Vlaams, gelijkekansencentrum. Het probleem? Vlaanderen kan pas vanaf 15 maart 2023 Unia verlaten, zo verklaarde minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) volgens BELGA in de Kamer.

Afgelopen jaren waren er geregeld conflicten tussen N-VA en Unia, dat meer en meer als een linksactivistisch orgaan werd bekeken in Vlaams-nationalistische kringen. Het gevolg? Vlaanderen zegt Unia vaarwel. “De samenwerking met Unia stopt op het einde van de lopende samenwerkingsovereenkomst en wordt vervangen door een eigen Vlaams gelijkekansencentrum, dat werkt op basis van de antidiscriminatiewetgeving en dat de opdrachten van Unia en de genderkamer van de Vlaamse ombudsdienst bundelt”, valt in het regeerakkoord te lezen.

Het verlaten van Unia zal evenwel nog niet voor meteen zijn. Zo voorziet het samenwerkingsakkoord dat Unia in het leven riep in een driejaarlijkse cyclus. Enkel zes maanden voor het einde van elke termijn kan men de overeenkomst opzeggen. De nieuwe deadline? September 2022. “Volgens de informatie die ik heb ontvangen, zal de Vlaamse overheid aan de parlementsvoorzitters van alle overheden uiterlijk op 15 september 2022 kennis moeten geven over haar voornemen om zich uit Unia terug te trekken, zodat de samenwerking een einde zou nemen op het einde van de volgende cyclus, namelijk op 15 maart 2023”, citeert VRT NWS minister Muylle. 

“Onbegrijpelijk”

Unia zelf omschreef de beslissing van de Zweedse partijen eerder als “onbegrijpelijk”. Daarnaast plaatst het centrum vragen bij de meerwaarde van een Vlaams instituut. “De Vlaamse instelling zou immers werken met dezelfde uitgangspunten als Unia. Bovendien wordt het voor de Vlaming nodeloos complex om discriminatie en racisme aan te kaarten”, klinkt het.

“We begrijpen de beslissing niet om zonder inhoudelijke evaluatie de samenwerking op te heffen. Een extra instelling alleen voor Vlaamse bevoegdheden roept vandaag meer vragen dan antwoorden op. Hoe geraakt de burger wegwijs in dit kluwen? Welke bevoegdheden zouden naar Vlaanderen gaan? Wat met de expertise?”, klinkt het bij Unia.