Vanaf 1 november moet je 18 zijn om tabaksproducten te kopen. Vorig decennium (2004) werd de limiet op 16 jaar gelegd. Daarmee volgt België de overgrote rest van de EU. Tevens zullen voorschriften voor medicamenten niet langer onbeperkt geldig zijn, maar na drie maanden vervallen. Tot slot kan wie geen geld heeft om zijn gasfacturen te betalen in de winter een minimum van aardgasleveringen krijgen. Dat vat BELGA samen.

Het nieuwe tabaksverkoopverbod zal echter niet onmiddellijk tot nieuwe controles en sancties leiden. “Het is ook niet de bedoeling om verkopers meteen te sanctioneren. In eerste instantie zullen we vooral waarschuwingen geven”, zegt Paul Van den Meerssche, hoofd van de inspectiedienst, via BELGA. “We verwachten wel dat de controles eenvoudiger zullen worden, omdat we met homogenere groepen zitten bij controles aan bijvoorbeeld secundaire scholen”. Het verkoopverbod geldt voor alle tabaksgerelateerde producten zoals sigaretten alsook voor elektronische roken.

Voorschriften voor geneesmiddelen zullen vanaf 1 november standaard drie maanden geldig zijn. Artsen krijgen wel de mogelijkheid om die termijnen ofwel in te korten ofwel te verlengen naar inzicht, dit tot maximaal 1 jaar. Tot nu toe bleven voorschriften onbeperkt geldig. Dat bracht complicaties met zich mee omdat de ziekteverzekering enkel tussenbeide kwam als het geneesmiddel aangeschaft werd vóór “het einde van de derde maand die volgt op de voorschrijfdatum”. Nu zijn beide zaken afgestemd op elkaar.

Naast leeftijdsverbod sigaretten kunnen kunnen gezinnen in nood vanaf november ook minimum aan aardgas krijgen

Tot slot kunnen Vlaamse gezinnen die onvoldoende geld hebben om hun aardgasbudgetmeter op te laden, vanaf 1 november opnieuw minimale aardgasleveringen aanvragen bij het OCMW van hun gemeente.

De regeling loopt van 1 november tot en met 31 maart 2020 waarbij gezinnen in nood elke halve maand een financiële tussenkomst voor een minimale aardgaslevering kunnen aanvragen. De OCMW’s zullen wel eerst een sociaal onderzoek verrichten. De tussenkomst is afhankelijk van het type woning -hoekhuis, appartement of vrijstaande woning.