Het openingsdebat dat de liberale studentenvereniging LVSV organiseert aan de VUB, moet starten in mineur. Een van de gastsprekers, Kamerlid Dries Van Langenhove (Schild & Vrienden en Vlaams Belang-fractie), mag immers niet meedoen van de VUB. De Brusselse universiteit gebruikt daarbij dezelfde reden als de UGent eind augustus: De veiligheid zou niet kunnen gegarandeerd worden, zo schrijft ook BELGA. Dat is opmerkelijk, want de Raad van State oordeelde al in 2004 ten aanzien van de UGent dat dit geen geldige reden kan zijn om het vrije woord te belemmeren en dat men maar “beroep dient te doen op de politie om de orde te handhaven in plaats van het debat te verbieden.”

Dries Van Langenhove wordt aan verschillende universiteiten geweerd. Aan de UGent was hij als student al sinds meer dan een jaar geschorst omtrent de Schild & Vrienden-heisa – ook al is er na al die maanden nog steeds geen oordeel van de UGent-tuchtcommissie. Van Langenhove mocht echter recentelijk ook niet deelnemen als gast aan de openingsdebatten van LVSV-Gent en het Vlaamsgezinde KVHV-Gent binnen de UGent-gebouwen. De Gentse universiteit haalde toen veiligheidsredenen aan. Er werd immers gevreesd dat extreemlinkse protestvoerders de boel op stelten zouden zetten. Het rectoraat van de VUB haalt nu een en dezelfde reden aan.

Wegens ‘veiligheidsredenen’ kan debat met Van Langenhove aan UGent en VUB niet doorgaan, aan KU Leuven wel

Op 10 oktober zou LVSV-Brussel allerlei politici van verschillende partijen uitnodigen om met elkaar te debatteren. Dit debat zou doorgaan op de VUB-campus in Etterbeek. Maar met de aanwezigheid van Van Langenhove – die als onafhankelijk Kamerlid in de Vlaams Belang-fractie zetelt en Schild & Vrienden oprichtte – zou de veiligheid in het gedrang komen, luidt het. Het rectoraat stelt dat de veiligheidsdienst van de VUB niet de nodige capaciteit heeft om de sereniteit van het debat te garanderen.

“De vrije meningsuiting is heel belangrijk, maar hier moeten we kijken naar de praktische aspecten”, aldus vicerector Jan Danckaert aan BELGA. Danckaert verwijst naar eerdere problemen toen in 2017 een debat met voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) niet kon doorgaan na extreemlinkse protesten en opstootjes. 

Het LVSV-debat zal deze keer echter niet geannuleerd worden, maar wel doorgaan zonder ‘extreemlinkse en extreemrechtse deelnemers’, zo vertelt LVSV-praeses Emeric Asmus, die evenwel het hele gegeven betreurt en liever een vrij debat had gewild. Het LVSV-openingsdebat met Dries Van Langenhove aan de KU Leuven gaat overigens gewoon wél door.

RvS maakte al in 2004 brandhout van ‘debat-kan-niet-doorgaan-want-extreemlinks-kan-veiligheid-in-gedrang-brengen’-argument

In ieder geval is de motivatie van de UGent en de VUB opvallend. In een spoedbeslissing van reeds 2004 verwierp de Raad van State (RvS) immers een gelijkaardige UGent-censuurmaatregel tegen KVHV-Gent. De nationalistische studentenorganisatie had toen Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) uitgenodigd voor een debat in een UGent-zaal. De toenmalige rector van de UGent probeerde toen ook de toegang tot de aula te ontzeggen, evenzeer omdat men de veiligheid zogezegd niet kon garanderen.

De RvS oordeelde echter dat “dat de vrees voor tegenacties niet volstaat om een politieke bijeenkomst te verbieden” omdat “op die manier elke vergadering van verzoekers eigenlijk onmogelijk [kan worden] gemaakt” en politieke terreur zo beloond wordt. De UGent moest verder maar “beroep […] doen op de politie om de orde te handhaven in plaats van het debat te verbieden.” In tegenstelling tot de UGent is de VUB evenwel geen gedecentraliseerd overheidsorgaan.