Er is een parlementaire meerderheid in de maak om abortus nog langer na de bevruchting mogelijk te maken. Momenteel is abortus in België mogelijk tot 12 weken, en moet er om daarna nog een abortus te laten uitvoeren levensgevaar zijn voor de moeder of een ernstige afwijking bij het kind. In de twaalfde week van een zwangerschap heeft een ongeboren baby immers al armpjes en handjes, een gezicht en hersenen, hart en longen. De paarsgroene partijen in de Kamer willen de termijn echter optrekken naar 18 weken, zo meldt BELGA. Ná 12 weken zwangerschap begint het tweede trimester van de verwachting, waarin de hartslag sterker wordt en andere levenssystemen verder ontwikkelen. Vingernagels, haar, wimpers en teennageltjes vormen zich eveneens in dit stadium.

Het voorstel om de Belgische abortustermijn op te trekken van 12 naar 18 weken werd deze ochtend verdedigd op Radio 1 door Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert. Het is zijn wetsvoorstel die samen met partijgenoten Katja Gabriëls en Goedele Liekens werd ontwikkeld en allicht een meerderheid kan halen. Immers, de PS, Ecolo, Groen en DéFI willen allen ook de termijn verhogen naar 18 weken. De PVDA zelfs naar 20.

Halen linksprogressieven alweer slag thuis met nieuwe abortus-wetgeving?

“Alleen al met de partijen die een tekst hebben ingediend zitten we aan 67 zetels van de 150, dat betekent dat als sp.a of MR zich daarbij schaart, je een meerderheid hebt”, zegt Lachaert. De Franstalige liberalen van MR lieten overigens al weten “open te staan voor het debat”. Onder meer Vlaams Belang, N-VA en CD&V zijn tegen.

“De huidige abortustermijn in ons land ligt op twaalf weken. Dat is vrij kort in Europees opzicht: in Nederland kunnen vrouwen bijvoorbeeld tot 24 weken na de bevruchting een abortus laten uitvoeren”, schrijft ook BELGA. In biologisch opzicht is het echter helemaal niet kort. Na 8 weken is een ongeboren baby al geen embryo meer, maar een foetus – met een herkenbare menselijke vorm – en na 12 weken is het eerste zwangerschapstrimester beëindigd. Na 24 weken of zes maanden zijn twee trimesters voorbij en is een ongeboren kind soms zelfs al levensvatbaar buiten de baarmoeder. Als abortussen worden uitgevoerd na deze periode, moet de ongeboren baby eerst worden doodgemaakt met een injectie door de moeders buikwand, en moet de vrouw in kwestie hierna bevallen van haar dode kind.

Tijdens de vorige legislatuur, in 2018, werd abortus nog formeel uit de strafwetgeving gehaald, ook door CD&V en N-VA. In de praktijk veranderde echter niet zo veel: Ervoor werd abortus ook al niet bestraft, en de artikelen werden gewoon overgeplaatst van de strafwet naar een bijzondere wet. In 2014 werd dan weer kindereuthanasie mogelijk. Daarin is België wel ‘pionier’. Vorig jaar haalde ons land nog de internationale pers met het gebruik, omdat dit nergens anders mogelijk is.