Dinsdag ging in de correctionele rechtbank in Leuven voor het eerst een terrorismeproces van start. Drie radicale moslimmannen en één moslima staan hierbij terecht voor het beramen van terreuraanslagen, zo rapporteert BELGA. Extra bewakingsmaatregelen werden hierbij genomen, maar het dossier over IS-militanten Ahmed A.S. (31), Ayham A.S. (42), Halil K. (28) en Zeliha C. (34) toont vooral aan hoe groot het netwerk van de radicale islam is in Vlaanderen en hoeveel aanzien en aanhang jihadisten kunnen genieten binnen de moslimgemeenschap.

De vier islamisten maakten vanuit hun woonplaatsen te Leuven, Tienen en Schaarbeek voorbereidingen om aanslagen te plegen in ons land in naam van IS. Uit het strafdossier blijkt ook hoe nauw ze verbonden waren met het centrale IS-leiderschap. Bij de geplande doelwitten waren onder meer het ministerie van Onderwijs in Brussel, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in Brussel en een politiecommissariaat op een nog te kiezen locatie. “Gemakkelijk toegankelijke plaatsen”, noemden ze het zelf.

Terreurproces Leuven toont aan dat IS-militant jihadisten ronselde in asielcentrum Lubbeek

Ahmed en Ayham A.S. zijn gebroeders en afkomstig uit Irak (Basra) terwijl Halil K. en Zeliha C. een echtpaar zijn van Turkse afkomst. In plaats van naar het Midden-Oosten te trekken om er te strijden met IS, oefenden zij bij ons allerlei illegale activiteiten uit om aanslagen voor te bereiden, zoals de illegale aankoop van wapens en chemicaliën, waar je bijvoorbeeld explosieven mee kan maken.

Wat echter vooral opvallend is, is het private en professionele netwerk van de vier. Zo was Ayham A.S. werkzaam als tolk in het asielcentrum van Lubbeek (de gemeente van N-VA-Kamerlid en burgemeester Theo Francken) en voerde hij er ronselactiviteiten uit die “onopgemerkt” bleven. Verder genoot hij in woonplaats Tienen “veel aanzien binnen de moslimgemeenschap”, zo schrijft BELGA. Hij gaf er rijlessen en zorgde ervoor dat medemoslims hun weg vonden naar het OCMW. Vanuit zijn wagen plande hij salpeterzuuraanvallen en prijsonderhandelingen over kalasjnikovs. Het Openbaar Ministerie stelt ook dat de man “veel aanhang” had in Tienen. Opmerkelijk, want Ayham is zodanig radicaal dat hij in een afgeluisterd gesprek met zijn ouders het volgende zei: “Ik wil de handen van de Belgen afhakken met een mes en hen levend begraven in de woestijn. Zelfs de Belgen die niets misdaan hebben.”

Ahmed A.S. wordt dan weer door het openbaar ministerie omschreven als “een trouwe militant” van ISIS. Via het internet volgde hij een cursus over voorbereidingen van een zelfmoordaanslag, en verspreidde hij extremistische propaganda voor een gewapende strijd tegen ongelovigen. Hij had toegang tot de mediavleugel en het ‘persbureau’ van IS. Met zijn broer voerde hij uitvoerige gesprekken over wapenleveringen.