De vakbonden en de werkgeversorganisaties hebben een akkoord bereikt om het minimumloon te laten stijgen met 3,5 procent. Alleen hebben de sociale partners die cadeau’s onderling bedisseld en moet de regering – die zelfs nog niet eens gevormd is – nog het groen licht geven. Bovendien vragen de werkgevers voor hun eigen beloftes nu ‘compenserende maatregelen’ zodat de loonkosten niet zouden stijgen. Dat staat in De Tijd.

De sociale partners hebben een akkoord bereikt in de Groep van Tien, het topoverlegorgaan tussen werkgevers en werknemers. Ze willen de minimumlonen met 3,5 procent doen verhogen. Alleen willen de werkgevers dat niet zelf betalen, maar de regering ervoor laten opdraaien via ‘compenserende maatregelen’. Hiermee zet men de regering voor voldongen feiten, die nog het licht op groen moet zetten voor het reeds beklonken akkoord en zelfs nog niet gevormd is.

In november zouden de minimumlonen sowieso al met 1,1 procent verhogen, en in april dan dus nog eens met 2,4 procent. Het minimumloon voor wie ouder dan twintig jaar is bedraagt op dit moment 1.655 euro bruto per maand. Een loonsverhoging van 3,5 procent betekent zo een ‘opslag’ van 58 euro bruto. 136.000 mensen zouden van de maatregel kunnen profiteren.

Een eerder loonakkoord dat de sociale partners begin dit jaar sloten, betrof een mogelijke verhoging van alle lonen met 1,1% bovenop de index, dus ook voor de minimumlonen. (Dat is het percentage dat de minimumloontrekkers in november mogen verwachten.) Volgens de socialistische vakbond ABVV was dit echter te weinig, dus zouden de minimumloon-werknemers nu een grotere totale ‘boost’ krijgen: 3,5 procent. (De bijkomende verhoging van 2,4 procent die er in april zou bijkomen.)

Werkgevers kregen reeds cadeau’s, maar willen er nu nog voor vergroting minimumlonen

De kwestie van minimumlonen in België zijn gevoelig. Enerzijds hebben de werkgevers van de vorige regering via de taxshift heel wat cadeau’s gekregen in de vorm van lagere werkgeversbijdrages en kleinere vennootschapsbelastingen. Anderzijds zijn de Belgische minimumlonen al bij de hoogste van Europa. De hogere loonkosten die hiermee gepaard kunnen gaan, kunnen voor een verminderde competitiviteit zorgen en een vergroot risico van verhuizende sectoren.

De Belgische werkgevers willen de 1,1% sowieso geven, die is immers verworven, maar met een stijging van 2,4 procentpunten extra wil men enkel instemmen als er compenserende maatregelen komen. Wat die maatregelen dan worden, is nog niet duidelijk. Daar zal nog over worden gepraat binnen de Groep van Tien. Mogelijk gaat het om een gerichte (en tijdelijke?) lastenverlaging voor lonen kleiner dan 1.900 EUR bruto. Wat de partners ook overeenkomen, het dossier zal moeten worden behandeld door de volgende federale regering, want de huidige is ontslagnemend.

Lees ook:

Loonakkoord: Lonen stijgen maximaal 1,1 procent boven index

Bart De Smet nieuwe baas van VBO-werkgeverskoepel