De politie in België heeft al een hele poos manschappen te kort. En nu loopt dit tekort verder op, want de selectiedienst wil zelf niet werken. Ze hebben zich allen collectief ziek gemeld. Dit uit vrees dat de geplande hervormingen – kortere, meer digitale selecties – zouden leiden tot onveiligheid. Dat staat te lezen in de Mediahuiskranten zoals De Standaard.

Thans zijn zo’n 4.000 functies bij de politie oningevuld. De afgelopen twee jaren hebben de politieke leiding (eerst onder oud-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), nu onder CD&V-minister Pieter De Crem) en de politietop getracht om een ommezwaai te realiseren bij de ordediensten. Een van de beleidswijzigingen betreft het inkorten van het selectieproces. Er komen meer computertests, en de menselijke tests worden teruggebracht van minstens drie jaar naar één gesprek met een psycholoog.

Selectiedienst politie legt werk neer, maar top en politiek hebben geen oren naar klachten

De selectiedienst bij de politie is dus razend, want zij krijgen minder werk, en zullen allicht afvloeiingen moeten doorgaan. Maar formeel leggen ze het werk neer omdat het onveiligheid zou kunnen scheppen. Korte testen kunnen minder accuraat en voorspellend zijn en dus mogelijk ongeschikte agenten in het veld brengen, klinkt het. “Door het gebrek aan adequate selectieproeven zullen nog meer ongeschikte kandidaten door de mazen van het net glippen”, zo vertelt men bij de HR-politiedienst via De Standaard.

Bij de top en de politiek zijn ze echter vastberaden. In een reactie benadrukt de politieleiding dat de hervorming vastligt, en dat die niet alleen zal zorgen voor kortere rekrutering, maar zelfs voor betere rekrutering. Een gelijkaardig geluid is te horen bij binnenlandminister De Crem: “We streven naar consensus tussen alle actoren.”

Afgelopen maanden was er ook af en toe opschudding rond politiekandidaten die niet voldeden aan de selectieproeven en negatieve adviezen kregen van de selectiedienst, maar toch werden toegelaten wegens de tekorten. Zelfs mensen die bij vorige deelnames aan de selectie geweerd werden wegens leugenachtig gedrag en/of een band met jihadisten of andere gevaren in hun omgeving hebben, werden in het recente verleden toegelaten tot de politieopleiding.

Lees ook:

Amper meer blauw op straat ondanks belofte 2015